www.nordfynsk.dk
 

Gårdene i Roerslev by, Nr. Nærå Sogn.

Før og efter udflytning.Herover ses Roerslev by med gårdene liggende inde i landsbyen, som de lå ved udskiftningen i 1792.
Kortet viser kun byens oprindelige gårde. Gårde og husmandssteder, der er oprettet senere, er ikke indtegnet.

 

Roerslev by efter udflytningen.

Gård nr. 1 Tornegård. Blev liggende på sin oprindelige plads.
Gård nr. 2 blev også liggende på sin oprindelige plads.
Gård nr. 3 Højgård. Lå oprindelig ved korsvejen. Gården fik sin jordlod ud ad Bygaden og blev derfor flyttet derud.
Gård nr. 4 Korsgård. Blev liggende på sin oprindelige plads ved korsvejen.
Gård nr. 5 Viemarksgården. Lå i Bygaden men blev flyttet ud til landevejen (Krogsbøllevej).
Gård nr. 6 Tybrindgård. Blev liggende på sin oprindelige plads i Bygaden.
Gård nr. 7 Signeslund. Blev flyttet en kende længere hen ad Bygaden.
Gård nr. 8 Dalskovgård. Lå nede i Bygaden men blev flyttet op på Dalene.
Gård nr. 9 lå tæt op ad gård nr. 8 nede i Bygaden men blev flyttet op på Dalene.
Gård nr. 10 Rosengården. Var en af gårdene ved korsvejen, men blev flyttet helt uden for byen. (Roerslevvej).
Gård nr. 11 lå også inde i bykernen, men blev flyttet ud på sin jord. (Roerslevvej).
Gård nr. 12 Bakkelund. Fik jord lidt vest for den gamle bykerne og gården blev flyttet derud. (Roerslevvej).
Gård nr. 13 Halkjær. Fik som foregående sin jord vest for den gamle bykerne og flyttede gården derud.

Gård nr. 3,4 og 6 blev udstykket, så der blev tre gårde mere end de oprindelige 13:
Østergård
Lindegård
En gård ved korsvejen

ME