www.nordfynsk.dk


Korsgård 1932

 

Korsgård 2006

Korsgård

Matr. nr. 4a af Roerslev, Kørupvej 3, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 4a. Gårdfæster Poul Rasmussen havde ingen børn, hvorfor, da han blev gammel overdrog gården til grevskabet, der byggede ham et hus, hvor han og hans hustru vederlagsfrit kunne bo til deres død. Gården blev så bortfæstet til Jørgen Hansen fra Agernæs, der købte den i 1912. Han solgte Hedemarken, der lå meget langt fra gården, til tømrer Anders Jensen, der byggede en gård der. Jørgen Hansen solgte gården til Rasmus Hansen Egdal i 1923, og flyttede med familie til Vesterby og overtog sin konens fødegård.

**************************************************************

Rasmus Egdal solgte gården matr. 4a til sønnen Knud Walther Egdal i 1962.
Den gamle gård nedbrændte totalt i august 2003.

***************************************************************

 

Rasmus Egdal på selvbinderen, 1929.

Rasmus Egdal med kassevognen. Bemærk det runde hjørne,
som viser, at Korsgaard var en gammel sulegård
Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk