www.nordfynsk.dk


Tybrindgård

Matr. nr. 6a af Roerslev, Roerslev Bygade 36, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 6a. Knud Jensen blev gift i en sen alder, og efter giftermålet gik det meget tilbage for ham, og til sidst kunne han ikke klare sig, han måtte da lade grevskabet overtage gården, hvorefter han rejste til Amerika, han var mormon. Grevskabet solgte så gården til Rasmus Andersen fra Uggerslev, han udstykkede gården, så sønnen Anders M. Andersen fik bygget en gård på udmarken. En anden søn, Hans Chr. Andersen fik så den gamle gård og jorden ved siden af. Han solgte gården til Peder Kristoffersen.

**************************************************************

Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats skrev i 1946 om daværende gdr. Peder Kristoffersen, at denne var født 14.9.1890 i Grevinge, søn af landmand Jens Kristoffersen, Grevinge. Gift med Kirstine Kristoffersen, født Nielsen 19.2.1895. Datter af gdr. Peter Nielsen, Ringe pr. Skovby.
Gårdens bygninger er opført ca. 1750 og 1848 og overtaget af Kristoffersen i 1927. Der var da opdyrket 19½ tønde land, hvilket er det samme som nu.
Ejendomsskyld kr. 25.000. Grundskyld kr. ca. 16.000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 6 svin, den er nu 2 heste, 9 køer, 8 ungkvæg og 5 svin.
Kristoffersen har været på Korinth Landbrugsskole 1909-10. Er kasserer for sygekassen og medlem af sognerådet; har været formand for det sociale udvalg. - Der dyrkes ½ tønde land med radiser til frø. Besætningen er RDM.

***************************************************************

Fotos af Tybrindgårds gamle længer er fotograferet af Harriet Nielsen først i 1980'erne.

 


Tybrindgård var oprindelig firlænget som alle andre gårde i Roerslev. Foto efter kopi af luftfoto af Sylvest Jensen. Det gamle stuehus blev revet ned først i 1950'erne og det nye rødstens opført.
Lene og Torben Errebo Hansen overtog bygningerne fra dødsboet efter Kirstine Kristoffersen den 1.8.1982.

 

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk