www.nordfynsk.dk

Matr. nr. 9a af Roerslev, Dalene 21, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 9. Hans Chr. Madsen (broder til gårdfæster Jørgen Madsen, matr. nr. 8) overdrog gården til sin stedsøn, Niels petersen, der solgte den til Jens Knudsen fra Fremmelev, hvorefter han flyttede til Nørreby. Jens Knudsen handlede noget med heste. Han overdrog gården til sin svigersøn, Hans Brøchner Olsen, søn af Mads Olsen (matr. nr. 5), der byggede gården om og flyttede den op, hvor den nu ligger. Hans Brøchner Olsen har nu overdraget gården til sin søn, Harry Olsen.

Hos gdr. Jens Knudsen og fru Abelone Marie i den gamle gård,
der lå i Roerslev Bygade.
Parret sidder omgivet af deres 6 børn og en svigerdatter - fra v. Knud, Rasmine - gift Brøchner Olsen, Dorthea, Kirstine, Theodor og Jacob med sin forlovede, Laurine. Foto 1895. (Gengivet efter bogen "Frie bønder" af Margit Egdal)

**************************************************************

Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats skrev i 1946:

Gdr. Hans Adolf Brøchner Olsen født 27.6.1888 på Roerslev Mark. Søn af gdr. Mads Olsen, Roerslev Mark. – Gift med Rasmine Olsen, født Knudsen 18.10.1889, død 1934, datter af hestehandler Jens Knudsen, tidl. ejer af gården. Gården har været i slægtens eje i to generationer.
Bygningerne er opført 1927, ca. 1941 og 1942 og overtaget af Olsen 1913. Der var da opdyrket 48½ tdr. land mod nu 44½ tdr. land. Resten er frasolgt.
Ejendomsskyld kr. 59.700. Grundskyld kr. 35.000. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 14 køer, 8 ungkvæg, 20 svin og 2 får. Den er nu 6 heste, 15 køer, 14 ungkvæg og 40 svin. Olsen har været på Særslev Højskole 1906-07. Har været næstformand i sognerådet og vurderingsmand i Østifternes Brandforsikring m.m. Der dyrkes 2-4 tdr. land med sukkerroer. Besætningen er RDM, som er stambogsført samt belgiske heste.

***************************************************************

Harry Brøchner Olsen overtog gården efter sin far 1.11.1955.
Gdr. Kurt Simonsen, Bredstrup, købte gården efter Brøchners. Bygningerne blev solgt til Bettina Rasmussen og Jesper Hansen i 2000, der havde gården i 5 år og derefter solgte den til Ingelise og Gøsta Bergkvist Thorsson, der overtog den i september 2005.

ME - maj 2006

Broechners gård mens den endnu lå i Roerslev Bygade. Kopi efter luftfoto fra 1938
Gadekærene i Roerslev gik hvert år over deres bredder. Se fotos her.
Hvor den gamle gård lå, er der nu bygget tre huse: Roerslev Bygade 11, 15 og 17.

****************************************************************

 

Fra Brøchners gård 1941.
Gården var tre-længet bestående af stuehus og to lader. Den ene lade, der var på 15 fag,
havde fire spinkle suler af nyere type. Gårdspladsens brolægning var lagt i brede striber.
I stuehuset var der bageovn og åbent ildsted i skorstenen.