www.nordfynsk.dk

Rosengården

Matr. nr. 10a af Roerslev, Roerslevvej 53, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 10. Der var tre sønner, Hans Klavsen, Hans Peder Klavsen og Rasmus Klavsen. Hans fik den gamle gård og 8 tdr. land, der lå op til gården. Hans Peder byggede en ny gård, til dels af gamle materialer, på udmarken, og Rasmus fik 5 tdr. land af denne og byggede et hus tæt ved landevejen. Da Hans Klavsen, der var ugift, døde, blev ejendommen solgt til Kristen Rasmussen, der tidligere havde haft en gård i Klinte. Han lavede en lille købmandsbutik i hjørnet af gården og drev den i nogle år, hvorefter han udlejede den til købmand Niels Hansen, der senere byggede den nuværende købmandsgård. Kristen Rasmussen var noget utilregnelig, og i et øjebliks sindsforvirring brændte han gården af. Han blev erklæret for sindssyg og døde på Odense Sygehus. De 8 tdr. land, der hørte til ejendommen blev lagt ind til gårdsplads og have til matr. nr. 3, og der blev købt et areal af Bredstrup jorder, så der nu er en god ejendom, der ejes af Peder Bruno Jørgensen. Hans Peder Klavsen overdrog ejendommen til sin svigersøn Hans Peder Jensen Godtfred, der nu har overdraget den til sin svigersøn, Carlo Nielsen.

************************************************************

Øverst ses gård nr. 10 fra luften. Den lå engang på hjørnet af Dalene og Roerslevvej, og det er
lige præcis den gamle gård, vi ser nederst th. i billedet - med købmandsbutikken i det ene hjørne.

***************************************************************

 

 


Maren Jensdatter solgte i 1873 gården til sønnerne, Hans Klausen og Hans Peder Klausen. Klik på dokumentet, hvis du vil
se købekontrakten.


Stuehuset på Roerslevvej 53
skulle være opført i 1879.
Klik på billedet, hvis du vil
se flere fotos fra gården.

 


*************************************************************

Hans Peder Jensen Godtfred fik skøde på gården 30.6.1916.

Svigersønnen Hans Carlo Nielsen, overtog gården den 11.6.1954 efter at have forpagtet den i en årrække.
Hans Carlo Nielsen udviklede roeoptageren "Fiona". Opfindelsen har i patentet fra 1956 ordlyden: "Roeoptager med vingehjul, der fører de af skæret optagne rodfrugter bagud i maskinen" Hans Carlo Nielsen solgte rettighederne til Fiona, der satte optageren i produktion.

Harriet og Hans Carlo Nielsen solgte i 1968 gården til Johannes Nielsen.

***************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk