www.nordfynsk.dk

Østergaard

Matr. nr. 6d af Roerslev, Roerslev Bygade 61, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 6b. Anders M. Andersen, nævnt under matr. nr. 6a, solgte gården til Chr. Mattesen, der havde været avlsforvalter på Anhof, han havde ingen børn, hvorfor, da han blev ældre solgte gården til Jens Hansen fra Bredstrup Møllegård. Da Jens Hansen døde, fik sønnen Svend Åge Hansen gården.

**************************************************************

Svend Aage Hansens datter og svigersøn, Anette og Ulrik Christensen, overtog gården i 1991.

 

***************************************************************

 

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dkFotos i maj 2006 af Margit Egdal