www.nordfynsk.dk

Bakkelund

Matr. nr. 12a af Roerslev, Roerslevvej 30, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 12. Rasmus Hansen (Gamle Rasmus) var ugift og solgte gården til sin broder, Mads Hansen, der havde en gård i Svenstrup, som han solgte. Han flyttede gården ud, hvor den nu ligger, og senere overdrog han den til sin svigersøn, Niels Larsen Jørgensen, en broder til Hans Larsen Jørgensen, nævnt under matr. 7. Niels Larsen Jørgensen havde kun én datter, og da hun blev gift med en købmand, solgte han gården til Erik Weber.

**************************************************************

Marie og Erik Weber købte Bakkelund i 1939. Deres datter, Maja, og hendes mand Jens Jespersen har overtaget gården.

ME

***************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk

Foto i maj 2006 af Margit Egdal