www.nordfynsk.dk

Viemarksgården

Matr. nr. 5a af Roerslev, Krogsbøllevej 168, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 5. Gårdfæster Ole Jørgensen, gården lå tidligere på Roerslev Bygade, Hvor Knud Jørgensens hus ligger (lå), men er brændt, hvorfor den blev flyttet ud på jorden og bygget nord for landevejen (Krogsbøllevej). Sønnen Mads Olsen fæstede gården efter faderen og byggede den om, men syd for landevejen, hvor den nu ligger, han købte senere gården og solgte den til Peder Karl Jørgensen, der solgte den til Nielsen, der solgte den til Johs. Hansen fra Nr. Nærå. I hans ejertid brændte gården, men blev bygget op på samme sted. Imidlertid døde Johs. Hansen, og enken giftede sig med statshusmand Godtfred Larsen, der solgte den til Ejner Ulriksen, og flyttede til Ringe og overtog konens fødegård.

**************************************************************

Ulla og Finn Hansen købte Viemarksgården af Ejner Ulriksen i 1981.