www.nordfynsk.dk

Tornegård

Matr. nr. 1a af Roerslev, Roerslevvej 11, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 1 ejedes af Rasmus Hansen (Æbelø), der overdrog den til sønnen, Johannes Hansen, der senere solgte den til Knud Knudsen, der var søn af Jens Knudsen, Matr. nr. 9. Gården ejes nu af Knud Knudsens svigersøn, Aksel Andersen.

**************************************************************

Tornegårds smukke stuehus er bygget i 1865.

Gdr. Børge Simonsen i Bredstrup købte gården af Grethe Andersen, enke efter Aksel Andersen. Han solgte i 1994 bygningerne til Jette og Lars Bo Larsen.

ME

 

***************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk