www.nordfynsk.dk

 

Matr. nr. 11a af Roerslev, Roerslevvej 41, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Efter Johan Nielsens død fik sønnen Rasmus Johansen gården. Han flyttede den ud, hvor den nu ligger. Rasmus Johansen var ugift, og da han blev ældre, overdrog han gården til sin søstersøn, Johannes Hansen, nævnt under matr. 1 og 2, han var barnløs, og da han blev noget ældre, byttede han ejendom med hestehandler Jørgen Hansen i Brandsby og fik dér en mindre ejendom. Da Jørgen Hansen døde, fik svigersønnen, Sigurd Petersen, gården.

**************************************************************

Benny Petersen overtog gården efter sin farfar, Sigurd Petersen, i 1973.

 
Fotos i maj 2006 af Margit Egdal