www.nordfynsk.dk

Signeslund

Matr. nr. 7a af Roerslev, Roerslev Bygade 42, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 7. Gårdfæster Hans Nielsen overdrog gården til sønnen Mads Hansen, der senere købte den af grevskabet, men måtte afstå Heden, hvor der blev plantet skov. Han afstod gården til Hans Larsen Jørgensen fra Pugholm, der blev gift med datteren. Han byggede gården om. Begge hans sønner døde, og da han selv døde, kunne datteren, der var blevet skilt, ikke drive gården, hvorfor hun solgte den til Peder Rasmussen fra Allesø, hvor tyskerne havde beslaglagt hans gård, men da tyskerne kapitulerede, flyttede han tilbage til Allesø og solgte gården her til Hans Jochumsen.

**************************************************************

Signeslund er opført i 1908. Gården har navn efter Hans Larsens hustru, der hed Signe.
Birthe Jørgensen, gift med Hans Jørgensen, overtog Signeslund den 1.11.1982 fra Hans Jochumsen.
Solgt til Line Vanggaard og Jens Peter Wistoft Larsen, som igen solgte gården. Jorden blev solgt til Jens Bo på Halkjær (matr. 13). Bygningerne til Charlotte Bergkvist Thorsson og Jesper Westergaard til overtagelse 1.1.2004.

ME

 

***************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk

Foto i april 2006 af Margit Egdal