www.nordfynsk.dk

Matr. nr. 3d af Roerslev, Kørupvej 4, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Da gården på matr. 10 brændte, blev de 8 tdr. land, der hørte til ejendommen, lagt ind til gårdsplads og have til matr. nr. 3, og der blev købt et areal af Bredstrup jorder, så der nu er en god ejendom, der ejes af Peder Bruno Jørgensen.

**************************************************************

Nok det eneste billede, der eksisterer
fra den gamle bindingsværksgård på
hjørnet af Kørupvej og Roerslevvej.

Denne oprindelige gård blev udstykket.
Her ses familien Hansen, før den ny gård,
Højgård, i 1914 blev opført på matr. 3a
(Roerslev Bygade 49).

Gården på Kørupvej 4, matr. 3d, er således
en helt ny gård oprettet af jord bl.a. fra
genbogården (matr. 10).

 

Efter Peder Bruno Jørgensen overtog naboen Knud Tornegaard Knudsen (matr. 2a) gården, og da Knud Tornegaard Knudsen døde i 1995, overtog Jens Rasmussen på Dalskovgård (matr. 8a) gården.

ME

***************************************************************

Foto fra Korsvejen i Roerslev. Laden på billedet brændte, hvorfor det er en nyere, som ses øverst på siden.
Stuehuset har også undergået forskellige forandringer.

********************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dkFarvefoto i maj 2006 af Margit Egdal