www.nordfynsk.dk

Højgård

Matr. nr. 3a af Roerslev, Roerslev Bygade 49, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 3. Anders Hansen fra Flødstrup var ladefoged på Kørup og blev gift med datteren i gården og fæstede denne af grevskabet Roepstorff. Sønnen Rasmus Hansen købte så gården af grevskabet, da faderen afstod den og solgte den efter nogle få års forløb til Peder Olsen, Salbo, denne flyttede gården ud på hovedmarken og solgte den senere til Rasmus Chr. Andersen, i hans ejertid brændte laderne, men stuehuset reddedes. Han har nu overdraget gården til sønnen, Hans Chr. Andersen.

**************************************************************

Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats skrev i 1946:
Gdr. Rasmus Christian Andersen var født 28.11.1882 i Skeby Sogn, søn af kreaturhandler Anders Andersen, Skeby Sogn. Gift med Inger Kirstine Andersen, født Hansen, født 14.1.1887, datter af stenhugger Rasmus Hansen, Vestenskov, Lolland. Gårdens navn er "Højgård", Bygningerne er opført 1914 og efter brand 1923 og overtaget af Andersen 1918. Der var da opdyrket 31 tdr. land, hvilket er det samme som nu.
Ejendomsskyld kr. 43.000, grundskyld kr. ca. 23.000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer og 8 ungkvæg, den er nu 3 heste, 11 køer, 10 ungkvæg og 20 svin. Andersen er formand for elektricitetsværket og i brændselsudvalget. – Dyrker 2 tdr. land med sukkerroer. Besætningen: RDM, som er stambogsført, heste: blandet race.

***************************************************************

Hans Chr. Andersen overtog i 1956 gården efter sin far. Hans Chr. Andersen døde i 1999. Hans enke, Johanne Andersen, solgte 1. feb. 2005 gården til Jens Rasmussen, nævnt under matr. nr. 8.

ME

Roerslevoptageren

Siger man Højgård og Chr. Andersen, siger man i næste åndedrag "Roerslevoptageren". I 1943 præsenterede Chr. Andersen en opfindelse, han havde gjort - en roeoptager. Den blev kendt som Roerslevoptageren og blev solgt over hele verden.

Chr. Andersen var en pioner indenfor landbrugets mekanisering. Han fik med årene udviklet og patenteret flere opfindelser. F.eks roeaftopperen, som Chr. Andersen her ses med. Et ilæggeapparat til tærskeværker var også med til at lette landmandens arbejde. Endvidere kan nævnes en roestrigle samt et udmugningsanlæg.

Roerslevoptageren forsynet med læsseelevator og speciel samlevogn ved en demonstration i Belgien i efteråret 1951.
Foto fra Landbonyt 1952.
Roerne læsses i vogn samtidig med optagningen.
Foto fra Landbonyt 1952.
Roerslevoptageren med efterhængt aftoppemaskine, der aftopper "næste" række. Både roer og top aflægges i bunker.
Foto fra Landbonyt 1954.

Læs mere om Roerslevoptageren i jubilæumshæftet fra 1993
"ROERSLEV" roeoptager
udgivet i 50-året for Chr. Andersens første roeoptager.

 

Chr. Andersens specialimporterede Morris SIX fra 1950 venter på en kærlig hånd.
 

 

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk
 
Farvefotos maj 2006 af Margit Egdal