www.nordfynsk.dk

Lindegård

Matr. nr. 4f af Roerslev, Roerslev Bygade 67, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 4f. Anders Jensen, nævnt under matr. 4a, solgte gården til Hans Peder Pugholm Hansen fra Pugholm, der døde ung. Enken blev gift igen med Peder Bendixen, der solgte gården til Helge Andersen, der solgte gården til den nuværende ejer, Jørgen Andersen.


**************************************************************

Johannes Hansen, der var søn af ovennævnte Hans Peder Pugholm Hansen og hustru,
Kirstine, købte gården af Jørgen Andersen i 1961. Johannes Hansen døde i februar 2006.

***************************************************************

Lindegård blev udstykket fra Roerslev Korsgård (gård nr. 4) i 1916.
Lindegårds stuehus blev opført 1918.

 

 

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk
Fotos fra maj 2006 af Margit Egdal