Hjem
Topografi
Temaer
Nyeste artikler Kontakt LinksTopografisk register

Hele Nordfyn:

Smukke Nordfyn.
Kort over Nordfyn. Priors Lommeatlas 1906.

Søren Peder Lassens specielle nordfynske efternavne. Af professor (emer.) Ebbe Yndgaard. Aarhus Universitet.

Trap 1899. Lunde, Skam og Skovby Herreder med sognebeskrivelser.
Danske Gårde af J.C.B. la Cour. 1907. Lunde, Skam og Skovby Herreder.

Enkelte steder. Alfabetisk efter stednavn:

Agernæs. Byen. Kirken.
Agernæs. En virtuel udstilling fra Ertebølletiden.
Agernæs. En pragtøkse fra bronzealderen.
Agernæs. Spor i landskabet.
Agernæs. En mønt fra grevens fejde i 1525.
Agernæs. Hekseafbrænding i 1624.
Agernæs. Inddæmningen af Krogsbølle fjord.
Agernæs. Henry og Helena fra den gamle præstegård.
Agernæs. En tordensten som værn mod lynild.
Agernæs. Hofmansgaveæbler.
Agernæs. Vilde tulipaner.
Agernæs. Gamle fotos.
Agernæs Brugs 1896-1946. 50-års jubilæumsskrift.
Agernæs Motorservice
Agernæs. Møllen.
Agernæs. Kunsten blomstrer.
Agernæs Hospital.
Agernæs. Hekseprocessen. Af lærer H.C. Jensen.

Bederslev Kirke bygget om 1886.
Bederslev Kirke besøges af efterslægt til Hans Jørgensen født 1795 i Vellinge.

Bederslev Kirke genopdaget.
Bevaringsværdige gravsten på Bederslev Kirkegård. Ved Rigmor og Holger Pedersen.
Bederslev Skole
Bederslev. En sten til Christiansborg.
Bederslev. Da 1. Verdenskrig kom til byen. Peder Enggard fortæller.

Bederslev. Genforeningsstenen.
Bederslev. Oldermandsgildet. Af Rigmor Pedersen og Peder Enggaard.
Bederselv Skole oprettes. 1700-1900. Af Margit Egdal.
Bederslev Skole i mands minde. 1870-1966. Af Rigmor Pedersen.
Bederslev Skole 1823-38. Ferier og fridage i skolen.

Beldringe Flyveplads i maj 1945.

Bladstrup. En mordbrand I 1926.
Bladstrup. På varetur med købmand Mads Madsen 1920'erne.

Bogense By beskrevet i tekst og fotos 1917. Af overlærer Poul Christensen, Bogense.
Bogense Maskintorsk. Af Carl Pedersen. Korea.

Bogø. Erindring om stormfloden 1921.
Bogø.  Bevar Bogø Pumpemølle.

Bredstrup Mølle. Fotos fra den gl. mølle, hvor møllersønnen Peder Jensen og sognefogedens datter fra Roerslev, Bodil clausdatter, mødte mormonerne og blev omvendt.

Bårdesø Teglværk 1785-1912.
Bårdesø. Unge piger vil ikke mere malke. 1900.
Bårdesø Elværk 1911-1936.

Christiansminde, handelsstad på Nordfyns kyst.

Daugstrup. Stenhugger Niels Chr. Rasmussen (1841-1921).
Daugstrup. Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land. En slægtskrønike ved Margit Egdal.

Egebjerggård.
Egebjerggård på Nordfyn beskrevet i 1914 i grev Petersdorffs tid.
Egebjerggård. Einsidelsborg Inddæmning. Af Kjeld Hansen. Historien om et landvindingsprojekt. Det tabte land. Fyn.
Egebjerggård. Billedserie af tjenestepigerne 1915.
Egebjerggård. Elna Duch som køkkenpige 1929-30.
Egebjerggård. Skovmosen inddæmmes 1932.
Egebjerggård. Godsejer Ingemann om gårdens drift. 1934.

Egense. Den forsvundne kirke. Peder Hovendal så med egne øjne skeletterne i kirken.
Egense. Gdr. på Egense Mark, Marius Egdal, fortæller erindringer.

Emmelev. Møller Adrian Johansen og frue malet af Niels Johansen.
Emmelev Mølle - en billedside 1838-1988.
Peter Hansen, 1887-1989, bedre kendt som Peter Musik, levede hele sit liv i Emmelev, men
hans ry som en af vore fremmeste musikere nåede viden om. Af Bjarne Fredberg Knudsen.

Enebærodde i billeder.
Enebærodde - Fyns lynghede. Af S. B. Andersen, 1939.

Flyvesandet og Storskoven.
Flyvesandet. Den brændte eg.
Flyvesandet i marts. En tur forbi den brændte eg og ud til søjlebøgehallen.
Flyvesandet. Godsejer Ingemann åbner badestranden for befolkningen 1934.

Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning. 1917. Af Nordahl-Pedersen.
Fjordmarkens inddæmning. Af Kjeld Hansen. Historien om et landvindingsprojekt. Det tabte land. Fyn.
Fjordmarken. Elias Møller. Landvinding og udstykning på Otterup-egnen. Godser. Af professor Ebbe yndgaard.

Fremmelev. Oldermandsgildet. Af Arne Nielsen, Østerlund.
Fremmelev. Familien Pedersens hønseri. 1905-

Gerskov. Ingrid Simonsen, født på Gerskov Mark i 1926, fortæller erindringer.
Gerskov. Helge Aagaard, oldermand i Gerskov, beretter om Gerskov. Ved Bjarne F. Knudsen.

Gersø. Erindring om stormfloden 1921.

Gundstrup. Påklædningsdukker fra Mommes butik.

Gyngstrup. Fotos fra gården på Stenøvej 38 før den blev revet ned. Peder Jensen havde gården i fæste. Da han døde udvandrede hustruen Bodil Clausdatter som mormon i 1862.
Gyngstrup. Peter Knudsen, født i Gyngstrup 1851, fortæller om overtro, gilder og meget mere.
Gyngstrup. Lærer H. C. Jensens 25 års jubilæum ved Gyngstrup Skole, 1942.

Harridslevgård.
Harridslevgård - eller Harritslevgård. Fotoside.

Hasmarksangen.
Hasmark Kirke. Anekdoter fra opførelsen i 1892.

Hasmark Strand. Badehoteller. Hotel Kattegat. Strandkroen. Strandhotellet. Vennelyst.
Hasmark Strand. Hans Kruuse huskede stranden fra før der blev bygget sommerhuse. Fortalt 1956.
Hasmark. Vennelyst. Et traktørsted og sommerpensionat på Hasmark Strand. 1923.
Hasmark. Brugsen gennem 40 år. 1894-1934.
Hasmark Mølle. Interview med møller Peder Pedersen (1871-1966).
Hasmark Skole. Nordfynssangen og fotos fra skolen.
Hasmark Mose. Rasmus "Mose" skar i sin tid 80.000 tørv på en sommer.
Professor, fysiker Martin Knudsen, født på Martinegården, Enebærodde, 1871.
Biografi, forskning mv. Død i Kbh. 1949. Af Bjarne Fredberg Knudsen.

Professor Martin Knudsens forsøg med røgringe. Af Bjarne Fredberg Knudsen.
Hasmark. Erindring om stormfloden 1921.

Hessum-Gudskov-Østrup. Fra fæste til selveje. Af professor Ebbe Yndgaard.
Hessum: En fornem snavsetøjspose.
Hessum Mølle.
Hessum: Kyndelmissegilde 1963.

Hjadstrup. Hjadstrup Kirke restaureret 1886.

Hofmansgaves historie. Af Olaf Andersen.
Hofmansgave. Kartoflen kom til Nordfyn.
Hofmansgave. H.C. Andersen på besøg i 1830 og 1832.
Hofmansgave. En gård og dens døtre. Artikel af Sophie Breum. 1928.
Hofmansgave. Stuepige 1947-49. Ellen Margrethe Christensen fortæller.
Hofmansgave. Videnskab og kunst i slægten Hofman-Bang.
Hofmansgave i hovedtræk. Af H. Ellegaard Frederiksen. 

Hårslev. En dåbshue fra 1868.

Kappendrup. Da Thora fik TB.
Kappendrup. Sy en lokal bakkeserviet.
Kappendrup. Anna Fribos hønseri. 1918-
Kappendrup Elværk 1911-1936.
Kappendrup. Befrielsesstenen. Rejst I 10-året for befrielsen. 1955.
Kappendrup. Christiansminde kom samtidig med banen i 1882.
Kappendrup. KFUK fejrer befrielsen 1945.
Kappendrup. Manufakturhandel 1884-1902.
Kappendrup. Manufakturhandel 1900-1985.
Kappendrup. Manufakturhandel under krigen. Af Ruth Madsen 1944.
Kappendrup 30. Ejere af ejendommen.

Klinte Strands inddæmning. Fra Kjeld Hansens "Det tabte land".

Klintebjerg Eddikebryggeri.

Klintebjerg. Eddikebrygger Hans Peter Olsen. Af Ole Svensson.
Klintebjerg. Legetøj fra Klintebjerg Børnehjem.
Krogsbølle Sogn. Historie og natur. Af lærer H. C. Jensen, Gyngstrup.
Krogsbølle Præstegård.

rup.
Kørup. Laurids Hansen slap ikke godt fra at anklage Henrik Podebusk som heks.
Kørup Kirke.
Kørup. Mourids Podebusk byggede Kørup Slot og Kørup Kirke.
Kørup. Høsten i 1885 krævede stort mandskab og godt med brændevin.

Lunde Sogns Medailleforening for veteraner fra krigen 1848-51 og 1864. Historien om et kaffestel.
Lunde. Jeppe Aakjær på Taastruplund.
Lunde Østergård. I kærlighed lever Dit Minde. Karen Dorthea Nielsen. 1894-1914.
Lunde. Kvindelig vognmand. Anna Josefsen fortæller.
Lunde Sogns historie. Erindringer af Lars Hansen, Anderup. 1938.
Lunde. Anna og Karen Dortheas broderier. Lunde Østergård 1900-1914.
Lunde. Jakob Krag Nielsen om 48 års lærergerning.  

Mariendal. Proprietær Poulsens høj.

Nislev. Irma var barneplejerske på Mødre- og Spædbørnshjemmet Nislevgård.

Norup. Niels Rasmussen fik næringsbrev som skomager i Norup i 1884. Af Rune A. Nielsen.
Norup. Præstegårdens sidste år 1964-65.
Norup. Præster ved Norup Kirke 1821-.
Norup. Leonhards Minder. 14 år i Norup præstegård. Pastor Hans Abel Leonhard Hansen til Norup 1854-1868.

Norup. Koleratruslen, skarlagensfeber, koppevaccination.
Norup. Messerschmitt kabinescooter.
Norup Bageri. Forfattteren Leif Davidsens fødehjem.
Norup Sogns historie. Kirkerne i Egense og Norup. Degne og præster. Af H. Ellegaard Frederiksen.
Norup. Husmoderlejre på Nordfyn 1936-37.

Nr. Højrup Kro. Postkort fra kroen.
Nr. Højrup Brugs. En billedside.
Nr. Højrup. Politiassistent Laurits Møller undgik at blive taget af tyskerne i 1944. Var under jorden i Nr. H.

Nr. Nærå Sogn. Kirkebøger 1755-1814 og 1814-1891.
Nr. Nærå-Bederslev Sogns skoler.
Nr. Nærå. Morten Grunwald er med til at opføre "Vagabonderne" i 1952.
Nr.Nærå. Maleren Niels Johansen 1807-51.
Nr. Nærå. Lille brug stor brugskunst. Tinka og Georg Jørgensen i cementhuset.
Nr. Nærå. Inddæmningen af Nærå Strand. Kjeld Hansen: Det tabte land.
Nr. Nærå Hospital.
Nr. Nærå Kirke restaureret 1886.

Nørreby. Inddæmningen ved Nørreby Hals. Kjeld Hansen: Det tabte land.

Otterup. Otterup by - postkort fra 1900-tallets begyndelse.

Otterup. En ligsten fra 1100-tallet.
Otterup. Gilderegler 1843.
Otterup. Cycle-clubben 1891.
Otterup. Erindring om Bredgade omkring år 1900 samt om Otterup-bøndernes økonomi.
Otterup. Bebyggelsesplaner 1918. Landsforeningen Bedre Byggeskik.
Otterup By. Beskrevet i tekst og billeder 1917. Af førstelærer i Otterup, E. Westergaard.
Otterup by. Zigøjnerne løber ikke mere med Otterup-borgernes æg. Erindringer fortalt 1958.
Otterup Bryggeri. Af Arne Slej.
Otterup. Folkedanserne 75 år. 1935-2020.
Otterup Geværfabrik. Shultz & Larsen.
Otterup Geværfabrik. Historien 1889-1994. Af Margit Egdal.
Otterup Geværfabrik. I gang igen efter krigen. 1945.
Otterup Geværfabrik. Lærling Børge Petersson fortæller. 1955-1959. Interview ved Margit Egdal.
Otterup. Kostbar medaljesamling fra Schultz og Larsens Geværfabrik stjålet.
Kommentarer til bogen "Bonde, Stamhus & Spillemænd" udgivet juli 2018. Specielt vedr. beretningen om Hermann Gerlich og udviklingen af Ultra 2 projektilet på Otterup Geværfabrik.
Otterup. Alderdomshjemmet De gamles Hjem i Otterup. Som at komme i himlen. 1938.

Otterup. Elværket 1907-1932. 25-års jubilæum i 1932.
Otterup. Elværket 1907-1947. 40-års jubilæum i 1947.
Otterup Station. Minder fra en juleaften i 1926. Af Frants Dalskov.
Otterup. Fru Marie Nielsen. Lærer på realskolen, stifter af Spædbørns- og Mødrehjemmet Nislevgaard mm
Otterup. Realskolen. Lærerinde Marie Nielsen f. Dissing fylder 65 år, 1943.
Otterup Museum åbner 1958.

Otterup. Afholdsselskabet Det hvide Kors fejer 25-års jubilæum i 1935.
Otterup Kro. Kegleklubben 1943-51. Af Rune A. Nielsen.
Otterup. Helgas hjemmebageri i Vestergade. 1959-1962.
Otterup. Midgårdsormen.
Otterup. Vandværket 75 år. Fotos fra byen.
Otterup. En Otterupdreng årgang 1940 fortæller om kroen, biografen, elværket og boldbanen.
Otterup Realskole. Et håndarbejde fra krigens tid.
Otterup. De første gader i Otterup. Gadenavne indføres 1918. Af Solveig Palm hansen.

Otterup. VU til sommerstævne i Otterup 1937. Lille beskrivelse af Otterup by.
O
tterup. Otterup Bold- & Idrætsklub. Historien om boldklubben 1948.

Ringe. Ellens kogebog. Husmandskost 1931.
Ringe. Claus Hansen. Købmand og hjemmeprokurator med stort socialt engagement. 
Ringe. Peter Hansen var købmand i Ringe gennem 40 år.


Roerslev Bygade 10. Minde om et hus og en af dets beboere, Anna Marie Egdal.

Roerslev. Et guldfund.

Roerslev. En krukke fra Jesu tid.
Roerslev. 16 gårde i byen i tekst og fotos. Af Rasmus Madsen 1958. Ajoruført af Margit Egdal 2006.
Roerslev. Gårdenes placering før og efter udflytning.
Roerslev. Oversvømmelse først i 1940'erne. Billedserie af Aksel Egdal.
Roerslev. Oldermanden og oldermandsgilderne. Af Rasmus Madsen.
Roerslev. Gilder i byen. Fastelavn, høstgilde, julegilder mm. Af Rasmus Madsen.
Roerslev. Centralskolen fra 1939.
Roerslev. Børnene danser folkedans. 1948.

Skeby. Skeby Sogn i de ældste tider. Af Anna Lose.

Sk
eby. Gilderegler 1843.

Slevstrup. Kloge Frands.
Slevstrup. De første roer på Rasmus Jørgensens gård i 1885.

Smidstrup. Smidstrupæblet. En gammel, nordfynsk sort.

Storskoven og Flyvesandet.

Taastrup Smedje. Artikel af N.M. Elling. 1931.
Taastrup. Dænj gamle Taastrup-sme'e. Af Hans P. Lunde. 1933.

Uggerslev Sogns historie. Af dyrlæge H.P. Hansen.
Uggerslevgård - C.C. Pflueg og hans plejehus for forældreløse drenge i Kbh. Af Evan Kallermann.
Uggerslev. De første roer på Lars Jørgensens gård i 1893.
Uggerslev. Dagmar Rasmussen, født 1906, fortæller fra sin skolegang i den stråtækte landsbyskole.
Uggerslev. Gdr. Ole Chr. Olsen på Kristiansminde (Jydegården) skrev gennem mange år dagbog. 1903-1940.
Uggerslev. Kopper, koppeepidemi og vaccination.
Uggerslev Mølle.
Uggerslev. Jørgensen og Jørgensen samler folk til film og oplæsning 1961.


Ulkendrup. Da Ulkendrup by brændte i år 1500, og en hel røverbande indebrændte.

Veflinge. Postkort fra Elvedgaard. En mindesten for Vedel Simonsen.

Vellinge. Gymnastikafslutning hos Anna Lerberg. 1961.

Vigerslev Sogn. Vækkelsesprædikanten Lars pedersen fra Sværup Mølle.

Ølund. Minder fra Bjergnæsgård. Fortalt af Verner Jensen og Claudia Sørensen.

Ørritslev. Peter "Stenkløver" (1857-1942), Vekslund, Ørritslev Skov. Af Bjarne Fredberg Knudsen.
Ørritslev. Chr. Knudsen. 1889-1987. Tømrer og musiker. Af Bjarne Fredberg Knudsen.
Ørritslev. Mette Sophie Jensdatters 22 breve sendt fra Ørritslev 1884-1911 til datteren, Mette Marie i Utah.

Østrup. Hans Christian Johansen 1805-1863. Gårdmand i Østrup, medlem af den grundlovgivende rigsforsamling mmm. Af Bjarne Fredberg Knudsen.
Østrup. Vejmand Frederik Eldal (1874-1963). Østrup Sogn.
Østrup. Kirsten Jensen, født Larsen i Østrup 1926, fortæller minder fra barndommen.
Østrup. Peter Larsen, født i Østrup 1924. Landbrugsminister Peter Larsens død i 1970.
Østrup. Da Østrupgård blev til Østruplund. Af Margit Egdal.