www.nordfynsk.dk

Gårdene i Roerslev, Nr. Nærå Sogn

10. Rosengården
Roerslevvej 53
11.
Roerslevvej 41
1. Tornegård
Roerslevvej 11
2. Kørupvej 6/
Roerslevvej 5
3.
Kørupvej 4
4. Korsgård
Kørupvej 3
5. Viemarksgården
Krogsbøllevej 168
6a. Tybrindgård
Roerslev
Bygade 36
7. Signeslund
Roerslev
Bygade 42

Udsnit af kort over Roerslev By - Klik på billederne af gårdene for nærmere gennemgang
Der var oprindelig 13 gårde i Roerslev, men 3 blev udstykkede: matr. 3, 4 og 6 således, at der i 1958 (da Rasmus Madsen beskrev gårdene)
var 16 gårde med over to tdr. hartkorn. Siden er gårdenes jorder lagt sammen, men det er en helt anden historie.
 
 
 
13. Halkjær
Roerslevvej 44
12. Bakkelund
Roerslevvej 30
9.
Dalene 21
8. Dalskovgård
Dalene 50
3. Højgård
Roerslev Bygade 49
6d. Østergård
Roerslev Bygade 61
4f. Lindegård.
Roerslev Bygade 67

 

KLIK på billederne af de enkelte gårde for nærmere beskrivelse.

Ved hver gård ses Rasmus Madsens tekst om gården (fra 1958) samt forskellige andre oplysninger og evt. fotos.

 

Husmændene


Roerslev by var delt i overballe og nederballe, og vejen gennem byen gjorde skel. Der var jord til alle husene på ét nær, og de lå alle i overballe dvs. øst for skelvejen; der var ét – Jørgens Rasmussens – hvor Chr. Egdal nu bor, der lå vest for vejen, men Jørgen Rasmussen flyttede ud på marken, og så kom han til at høre til overballe. Overballe hørte til Bederslev skoledistrikt og nederballe til Nr. Nærå skoledistrikt. Nederballe var den fede ende af byen, der var jorden bedre, og der var ingen fattige, der var 7 gårde og kun ét hus – jordemoderhuset. Overballe havde 6 gårde og 4 huse med jord til og ét, Karl Peder Rasmussens, uden jord. Til husene hørte kun 3-5 tdr. land, så husmændene måtte tage andet arbejde, og det var navnlig på Kørup. Gårdmændene pløjede for husmændene, og disse skulle så gøre arbejde for det i slet og i høst et antal dage, som man enedes om. Nu er alle husene blevet jordløse på nær 4, som har købt jorden fra de øvrige og lagt sammen, så de har fået en størrelse, der kan føde en familie.

Rasmus Madsen, 1958.

 

Et af de gamle, oprindelige husmandsbrug i Roerslev er matr. nr. 15a på Roerslev Bygade nr. 10.
Det er et af de få husmandssteder, hvor jorden stadig hører til. De tre tdr. land ligger på Dalene,
helt op ad skovbrynet - på venstre hånd når man kommer fra Roerslev.

Ved udskiftningen af Roerslev by i 1792 fik husmændene deres jord i pæn afstand fra byen.
Det var almindeligt i landsbyerne, at husmandslodderne lå i udkanten af ejerlavet.

 

 

Til Top
Til foto af bymændene i Roerslev 1961
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu

www.nordfynsk.dk