www.nordfynsk.dk

Matr. nr. 2a af Roerslev, Roerslevvej 5, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 2 ejedes af Niels Johansen, en søn af Johan Nielsen, matr. Nr. 11, han overdrog den til sin søn, som også hed Niels Johansen (Lille Niels), han solgte gården til Johannes Hansen, nævnt under matr. Nr. 1 og flyttede fra byen. Johannes Hansen solgte gården til Hans Chr. Hansen fra Nørreby, og da han døde, solgte enken gården til den nuværende ejer, Johannes Knudsen, en søn af Knud Knudsen nævnt under matr. nr. 1.

**************************************************************

Johannes Knudsens søn, Knud Tornegaard Knudsen, overtog gården efter sin far. Knud byggede et nyt stuehus til gården - beliggende på adressen Kørupvej 6 - som ses herover.
Da Knud Tornegaard Knudsen døde i 1995 blev gården overtaget af Jens Rasmussen på Dalskovgaard (matr. 8).

ME
*************************************************************************Kopi efter gammelt luftfoto fra 1938 af Tornegaard
samt Knud Tornegaard Knudsens gamle firlængede gård th i billedet.
 
Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk