www.nordfynsk.dk

Halkjær

Matr. nr. 13a af Roerslev, Roerslevvej 44, Nr. Nærå Sogn

Indført i oldermandsbogen i Roerslev af gdr. Rasmus Madsen, 1958:
Matr. nr. 13. Kristian Poulsen var fra Skydebjerg, han overtog gården efter sin svigerfar, Rasmus Knudsen. Kristian Poulsen døde 1887, hvorefter sønnen, Rasmus Poulsen, fik gården. Han døde, da han var 40 år, hvorefter enken, Maren Poulsen, drev gården ved bestyrere, da sønnerne var mindreårige. Hun byggede gården om og flyttede den ud, hvor den nu ligger. Hun døde i 1937, og den yngste søn, Jens Ludvig Povelsen, ejer nu gården.

 

Næste generation, Carl Christian Povelsen og hustru, Alis, overtog Halkjær i 1967.
De solgte gården i 1996, hvor Susan og Jens Bo overtog den 1. juni samme år.

 

***************************************************************

Top
Til oversigten over gårdene
Til kort over gårdenes beliggenhed i Roerslev før og nu
www.nordfynsk.dk
Fotos fra maj 2006 af Margit Egdal