Hjem
Topografi Temaer Nyeste artikler Kontakt Links

Otterup Vandværk
1933-2008

Vandværkets jubilæumsbog
"100 og 75 år med el og vand i Otterup" er på 108 sider.
Den er skrevet af Margit Egdal
og indeholder ca. 130 fotos
fra Otterup by.
Her vises i tilfældig orden
nogle af bogens fotos.
Bogen blev i anledning af vandværkets 75-årsdag den
26. juni 2008 sendt ud til
alle forbrugere.
Et lille restoplag kan købes på vandværket til jubilæums-
prisen 100 kr. pr. bog!

Nordfyns forbrugergruppe protesterer, da Bonus åbner i januar 1981.

Skilteholdere er Johanne Andersen, Roerslev Højgård,
og Elisabeth Nielsen, præstefrue
i Nr. Nærå.
Kloakering i Bredgade
 
Tyskerne patruljerer i 1943
Byens juletræ
Elværkets bestyrelse og værkpasserne i 1932
Radio Ras' åbnede radio-
forretning i Bredgade 5 i 1935
Jernbanegade 1907. Byens
første elmaster er netop rejst
Gadekæret foran Otterup
kirke blev fyldt op i 1943
Otterup kro i sommeren 1966 - kroens allersidste sommer.
Næste år blev den revet ned.
To hollændere ferierer på kroen.
De sidder selv ved bordet i krostuen i samtale med kromanden, Svend Harnæs.
Chr. X kigger ned fra sin
plads på væggen.
NILFISK-RENT 1953
Major køleskab til husmoderen i 1957. Snart får hun tid til at se TV!
Den yndige speaker Hanne Sommer i annonce for Arena 1962
Luftskippere - bygningen i baggrunden
er Nørregade 1
I elværket ses fra v. værkpasser Hyllegaard, maskinmester Westergaard
og driftsassistent Ejvind Madsen
Otterup elværk umiddelbart
inden det blev revet ned i 1979
Fra skovl til moderne teknik – Da vandværket i 1933 gravede de første ledninger ned, foregik det med en skovl. I dag er den nyeste teknik i brug, når de gamle ledninger skiftes. Med den såkaldte pipeburster er gravearbejdet minimalt. Pipebursteren drives af en dieselmotor med hydraulikenhed. Selve pipebursteren, der også kaldes en rørcracker, er på det midterste foto kørt i stilling. Nu skubbes trækstangen gennem den gamle ledning. I den modsatte ende monteres trækstangen med et skære-/knusehoved samt den ny ledning. Derefter trækkes det hele langsomt tilbage. Undervejs sprænges den gamle ledning.
I gaderne, hvor der er nedgravet et mylder af rør og kabler, kan pipebursteren være den eneste mulighed for at udskifte en ledning. Lone Olsen har taget billederne af CO Murer & Entreprenør, der arbejder med pibebursteren i Østergade i Otterup. 2008.
Otterup vandværk tog sig smukt ud på jubilæumsdagen den 26. juni 2008, hvor der i dagens anledning var åbent hus.
Henning Ulriksen byder velkommen
Flemming Olsen og jubilæumsbogen
"Uponor" og Margit Egdal
Dorthea Dam, Birgit Mogensen, Svend Arne Hansen og Mogens Rasmussen
Svend Arne Hansen fortæller
Margit Egdal noterer
Svend Otto Jensen med frue
i samtale med Steen Thorup

Flemming Olsen viser rundt på værket
Otterup Vandværks 75-års jubilæumsbog
udkom på jubilæumsdagen den 26. juni 2008.

108 sider. 130 illustrationer fra Otterup by før og nu.
Kan fås på vandværket til jubilæumsprisen: 100 kr!

Henvendelser vedrørende bogen til:


Steen Thorup
Tlf.: 64 82 16 68

 


Otterup Vandværk
Tlf.: 64 82 11 50
E-mail:
otterupvand@mail.dk

 

 


Margit Egdal
Tlf.: 64 87 14 23
E-mail: ellelunden@msn.com

www.nordfynsk.dk