Strejftog ved Bogø Mølle på Nordfyn

Tidlig juni med blomstrende tjørn og kørvel

Bogø Mølle er opført 1873
til afvanding af området.

Hejre lavt over vandspejlet

Lavvande

Bogø Mølle er historien om et enestående kulturlandskab

Mod hofmansgave

Landet med de store inddæmninger - det er Nordfyn! Landskabet er en kulturhistorisk fortælling om
indvundet land, der giver føde til
dyr og mennesker.

Bogø Mølle - et vartegn ved fjorden

 

Småbåde langs dæmningen

Vinden suser i tjørnene

Hejre

Bogø Mølle havde sejl på vingerne
og et vingefang på ca. 28 meter.

I 1956 brækkede en vinge
af i stormvejr.

Vandsneglen i møllen førte pr. minut 1800 liter vand ud fra det inddæmmede område.

 

Ved Romsøhuset

 

Den nordlige landkanal

I 2023 bliver møllen 150 år.

Et unikt område
med en unik historie

Inddæmmet land

 

Unik naturoplevelse

 

Hvidt i grønt - tjørn og kørvel

Bevar Bogø Mølle

For nordfynske værdier

Hvidtjørne

Eng- og vådområder bag diget

 

Et glimt af pumpemøllen

 

Cykelrute 32 langs Odense Fjord
- her på Romsødæmningen.

Romsøhuset

Ved indkørslen til Bogø Mølle

Cykelrute 32

 

Hybenroser

De nordfynske inddæmninger
er Nordfyns unikke kulturhistorie.
Det er natur og kultur.
Det er seværdighed.
Det er oplevelse.

 

Fugleflugt over fjorden

 

Engområde bag dæmningen

Landarbejdere og husmænd fik eget brug i den inddæmmede Fjordmark. Familier fik deres udkomme.

Landkanal

Mindesten Fjordmarkens inddæmning

 

Mindesten på Bogø

Minde for inddæmningen på Gersø

Hvidtjørn

Mindesten på Bogø

Egensedybet

Fjordmarkens Formidlingshus
er åbnet i 2018 med tavler,
der fortæller historien om inddæmningsarbejdet

Vadestedet ved Egensegård

Ved Fjordmarkens Formidlingshus

 

Det gamle vadested over Fjordmarken

 


Denne billedside med motiver fra Bogø og omegn er fotograferet af Margit Egdal og sat op 20. marts 2019 - samme dato som der holdes stiftende generalforsamling i Bogø Pumpe Møllelaug.  

Med Bogø Møllen bevaret og nyrestaureret vil den: • have en kulturhistorisk betydning, som vil fortælle en historie, der sammen med det landskab, den er placeret i, have en fundamental betydning for fremtiden. • historien om Bogø Møllen kan også kombineres med de allerede bestående oplevelsesture til bl.a. Enebærode om sommeren, og dermed fremme interessen for de nordfynske værdier. • med Nordfyns Kommunes nye "Stiplan for 2018-2021”, hvor formålet med den nordfynske kyststi er at skabe en sammenhængende sti så tæt på kysten som muligt, vil stien forbi Bogø Møllen, forbinde seværdigheder og attraktioner, som ligger langs kysten, og give kommunens borgere og turister en unik naturoplevelse i respekt for dyre- og fuglelivet. • være et udkigspunkt for fugle og natur interesserede, og sidst men ikke mindst kan den få en stor betydning for astronomisk interesserede folk. • ligge som et fyrtårn for indsejlingen til Otterup Lystbådehavn, og dermed være et aktiv for kommende gæster til havnen.

Mere info ved Birgit og Knud Haugsted, bk.haugsted@live.dk, Bogøvejens Beboerforening

 

www.nordfynsk.dk