Spor i landskabet

Kystlinjer, brolagte tomter, oldtidsfund, dyrkningsmåder, geologi, kulturspor

         
En oldtidsbro
Jernudvinding
Ormerørssten
En mole ved fjorden
Flintredskaber
   
Munkesten fra
Kørup Kirke
Tordensten som værn mod fare