www.nordfynsk.dk

Nørre Næraae Sogns Kirkebog
1755-1811 og 1811-1814

Omskrevet fra gotisk af Helga Egdal, Roerslev, i 1998

 Det var Chr. IV, der indførte kirkebøgerne midt i 1600-tallet. Selvfølgelig for at have styr på landets skatteydere. Chr. IV havde brug for penge til sine krige, til sine slotte, til sine børn...

I Nr. Nærå er kirkebogen bevaret fra 1755. I den gamle protokol står de kirkelige handlinger mellem hinanden*, de er heldigvis indført kronologisk, men ellers bestemte præsten selv, hvorledes den skulle føres, og hvor meget han ville notere om f.eks. en dåb eller en begravelse.
Der er oplysninger om:

Daab

Confirmation i Nørre Næraae og Bederslef 1796-1811 og 1811-1814

Trolovelse og copulering (vielser)

Begravelse

Introduction

Offentlig absolution (syndsforladelse når moderen f.eks. har ligget sit barn ihjel)

Anno 1811-1814: Ministerialia


*(Først fra 1814 blev de kirkelige handlinger indført hver for sig og i faste skemaer).


 


Helga Egdal om kirkebogen:

Det har været mig en fornøjelse at afskrive Kirkebogen!
Samtidig en sejr hver gang, der skulle gættes meget, inden jeg traf det rigtige – som så (nemt) kunne læses!
Interessant har det for mig været at se: Nu er der en ung præst, der kan skrive med småt – og op til 76 linjer pr. side! Og senere: En ældre præst, der dårligt kan se, og skriver meget store bogstaver – og kun ca. 48 linjer!

Én præst understreger aldrig dåbsnavnene, en anden præst glemmer det af og til.
Enkelte gange har præsten skrevet forkert, hvilket jeg har understreget.
Jeg har værnet om de i kirkebogen værende stavemåder, stavefejl, skrivefejl, overstregninger og tegnsætninger, samt en hel del små begyndelsesbogstaver til navneord.
I samme stykke kan eksempelvis et og samme navn være stavet forskelligt, såsom: Isaachsen/Isachsen.

1. Hver kirkebogsside er afskrevet på ét ark, og så vidt muligt med samme tekstlængde pr. linje. Dog har jeg måttet tilføje enkelte af linjerne flere ord, idet der, som før nævnt, i kirkebogen har været op til 76 linjer.

2. I kirkebogen er arten af hver kirkelig handling angivet i bogens ydermarger. Jeg har tilladt mig at trykke alle angivelserne i venstre marg.

K/g står for "kirkegangskone", dvs. en kones første besøg i kirken efter en overstået barsel; hun blev modtaget med tiltale af præsten ved sin indgang i kirken. Hun skulle også have en gave med som tak.

3. Efter hver enkelt handling har jeg anbragt et punktum samt en vandret skillelinje.

4. I kirkebogen begynder stykkerne med søn/hver-dagsangivelser og fortsætter direkte ind i teksten. Derfor er der ofte en kort tekst på første linje.

5. Af hensyn til slægtsforskere, har jeg skrevet alle de nydøbtes navne med store bogstaver.

6. Ordforklaring: En accent over et bogstav, f.eks. over m'et i – same – betyder, at det er et dobbelt bogstav, dvs. der står: samme. Ligeledes – Bárn – udtales ba'arn.
To prikker over et bogstav – Röeslef – betyder, at her skal trykket være. På nogle ganske få sider har jeg gengivet Röeslef de steder, som præsten mere eller mindre sporadisk har anvendt det.

HE

 

Nr. Nærå Kirke i maj 2005. Foto Margit Egdal.


Til top

Til kirkebogen 1814-1891

 

www.nordfynsk.dk