www.nordfynsk.dk


En sten fra 1100-tallet

Engang lå der en ældgammel ligsten hos gdr. Hans Davidsen på Hjorslevgård i Otterup. Stenen blev brugt som brønddæksel – "Den sten har jeg hoppet på mange gange”, sagde gdr. Davidsens søn, Niels Christian Davidsen.

I 1880'erne havde Nationalmuseet ansat kyndige folk til at finde og opkøbe oldtidsminder, som var ved at gå tabt. Således købte Nationalmuseet i 1882 ligstenen af Hans Davidsen og gav så meget som 20 kr. for den.

Hjorslev er en gammel stedbetegnelse. Måske lå der engang en trækirke her, som stenen stammer fra? I al fald daterede Nationalmuseet stenen til at stamme fra 1100-årene. Stenen er 160 cm lang og 50 cm bred. Af form minder stenen mest om et tag. Det spændende er de indhuggede motiver på de to sider af ”taget”. På den ene side er der blot indhugget romanske buer. På den anden side derimod, er et træ indhugget mellem to buer, hvori der står to fugle med udbredte vinger. Til højre ses to kæmpende mænd med sværd og skjolde. Det er nærliggende at antage, at stenen blev sat over en af mændene. Måske var han en stor kriger. Måske faldt han i kamp? Tankerne får hurtigt flugt, når man digter videre på begivenheder, der skete for århundreder siden.

Måske var den gamle kriger fra Otterup med blandt Svend Tveskægs mænd, da England blev erobret i år 1013? Man ved, at forud for erobringstogtet til England i 1013 samledes de fynske skibe i Pælekrogen i Odense Fjord. Pælekrogen lå syd for Klintebjerg, og her må man se de stolte vikingeskibe for sig med kampberedte mænd, der går om bord. Sværdet er deres våben. Skjoldet deres beskyttelse.

Måske var det en af disse mænd, ligstenen fra Hjorslev blev sat over?

ME

 

Sten af ukendt oprindelse i Otterup Museum.

Denne sten ligger uden for Otterup Museum.
Midt på stenen anes en skikkelse, nederst et kors. En gammel, kristen viking?