www.nordfynsk.dk

Afholdsselskabet Det hvide Kors

Otterup Afdelingens 25-års jubilæum i 1935

 

Drikfældigheden var førhen katastrofal. I 1880 drak hver mand over
20 år 67 liter spiritus om året. I 1965 var tallet 3 liter. *
Når manden i huset ravede rundt hver lørdag, blev der ikke penge
til mad. Både konen og børnene blev fejlernærede og underernærede. Derfor samledes gode danske mænd og kvinder om afholdssagen.

I Otterup by var der mindst 6 forskellige afholdsforeninger, man kunne melde sig ind i.
Hvide Kors var en af dem. Foreningens 25-års jubilæum midt i juni 1935 indledtes med stort festmøde på Otterup Realskole, hvorefter de 200 deltagere marcherede gennem flagsmykkede gader og op til festmiddagen på Otterup Afholdshotel. Billdet viser nogle af deltagerne,
stationsforstander Lund ses siddende i midten forrest. Han blev hædret på dagen for sit mangeårige virke for afholdssagen.

Bemærk foreningens smukke fane.
"SELSKABET DET HVIDE KORS. AFDELING OTTERUP. 1910" er der broderet på den. Da det omkring 1. Verdenskrig lykkedes for afholdsfolkene at få brændevinen hårdt beskattet, var det første skridt mod målet nået: At overflødiggøre sig selv!

Sådan er far altid om lørdagen...
Tegning af Aksel Jørgensen, 1908.
* Tallene stammer fra Politikens
Danmarks Historie. Bd. 12. 1965.

   

 
Otterup var stærkt repræsenteret i Hvide Kors' hovedbestyrelse. Tv. ses byens navnkundige
sparekassedirektør, N.C. Andersen, der siden 1929 havde været viceformand i Hvide Kors.
Th. Johs. Nielsen, Otterup, den ene halvdel af medlemsbladets redaktion.
 

 

 

Artiklen er fra Selskabet "Det hvide Kors" gennem 40 Aar. (Stiftet 11 .august 1893). Historisk Oversigt ved
Bibliotekar Hans Christensen, Gymnastiklærer Lauritz M. Fischer, Redaktør Alf. Henriksen. 1935.
 
 

Top

www.nordfynsk.dk