www.nordfynsk.dk

Foranstaltninger mod kolera i Norup Sogn

 

Tyndskid i lange baner og livsfarlig udtørring er koleraens vigtigste kendetegn. Døden er så godt som sikker. Danmark var i 1848 i krig mod Tyskland, og i krigens kølvand frygtede man de store epidemiske sygdomme, særlig koleraen.

Over hele landet tog man sine forholdsregler mod koleraen. Også sognerådet i Norup Sogn – eller sogneforstanderskabet, som det hed dengang. Tidligt i maj 1848 drøftede man, hvilke foranstaltninger, man kunne iværksætte mod koleraen.

I august 1848 vedtog man med hensyn til koleraens mulige komme at anvende snedker Peder Hansens hus i Hasmark til lazaret samt forpagter Trolles gård på Egense Mark. Det vedtoges at ”træffe accord” med to mandfolk og to fruentimmer som sygevogtere hvert sted.

I september 1850 blev det bestemt, at Hasmark Skole var passende til at optage evt. patienter med den såkaldte indiske kolera.

Så blev det alvor! Storvask i Norup Sogn:

Pludselig var koleratruslen ikke mere blot en mulighed. I 1853 brød koleraen ud med fuld styrke i København. Nu var det alvor. I Norup iværksatte man en gennemgribende rengøring i hele sognet:

1. Sognet blev inddelt i distrikter, og i hvert distrikt blev der udpeget folk til at efterse alle bygningers omgivelser. Træer, der hindrede lys og luft til boliger skulle fældes, eller i al fald beskæres.

2. Brønde skulle efterses og renses.

3. Grøfterne langs veje og gader skulle renses, så vandet kunne løbe bort.

4. Alle som havde møddinger inde på gårdspladsen eller nær beboelser blev pålagt at få møget fjernet.

5. I alle udhuse skulle gødning og gammelt halm fjernes.

6. Hvor det var nødvendigt, blev det påbudt at kalke værelser. Særlig sengealkoverne skulle kalkes, og der skulle lægges frisk halm i alkoverne.

7. Beboerne blev pålagt at sørge for nye beslag til vinduerne, hvis disse hidtil ikke havde kunnet lukkes op.

Til sygehus udvalgtes for Hasmark det hus, som hidtil havde været beboet af fæster Anders Hansen og for Egense og Norup hr. Trolles ejendomsgård ved Egense (Egensegård).

Senge, dyner m.v. skulle skaffes til veje, dels ved indkøb, dels fra gårdene – for det tilfælde at koleraen skulle bryde ud i sognet.

Præsten blev pålagt at træffe aftale med læge Blom i Odense, om så vidt muligt mod betaling at overtage tilsyn med evt. syge. Man beklager i denne forbindelse, at sognet ligger så langt fra Odense.


Efter Peder Hovendals optegnelser fra Norup
sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol.


Koleraen 

Middelalderens pest var overstået, men koleraen frygtede man stadig.
Da koleraen brød ud i 1853, kendte man endnu ikke til bakterier, og man vidste ikke, at disse bakterier var smittekilden.
Fra gammel tid af troede man, at dårlig luft indeholdt kim, såkaldte miasmer, som frembragte sygdomme og dårligdomme. Derfor gjaldt det om at få lys og luft ind i husene – hvilket man til fulde efterlevede i Norup Sogn.
I København døde 4743 mennesker af koleraen. I resten af landet var der kun et par tusinde ofre.
Koleraepidemien i 1853 blev den sidste af sin slags, der rasede i Danmark.

 

Kolerapatient
En kolerapatient med hjertesvækkelse får hældt koldt vand ned over hjertet.

Renlighed var i det hele taget forebyggende mod alle sygdomme. I koleratider anbefalede man, at man hver uge tog et varmluftbad. Hver morgen indledte man helst dagen med kolde afvaskninger efterfulgt af kraftig afgnidning. Derefter en tur på to timer i al slags vejr for at indånde den nødvendige ilt og opnå et kraftigt stofskifte. Fik man alligevel diarrhoe, skulle man lægge patienten i solen, da dens stråler virkede ødelæggende på alle slags bakterier.
Ved privatbehandling døde ca. 5 % af alle patienter, på hospitalerne ca. 70 % af patienterne.
Statistik fra "Husmoderen - Hjemmets Læge". 1910.


Dødsfald i Norup Sogn i 1850’erne:

For god ordens skyld må kirkebogen for Norup Sogn lige gennemses for dødsfald p.g.a. kolera. Til alt held for de gode folk i sognet, gik koleraen helt udenom. Alligevel var det meget forstemmende at gennemlæse kirkebogen og for en stund leve sig tilbage til midt i 1800-tallet.

Sognepræsten i Norup noterede ofte dødsårsagerne – og hvilke farer lurede der ikke på børn og unge? Et forældrepar måtte altid påregne, at et eller flere børn gik til inden konfirmationsalderen.

Der var rundt regnet 180 dødsfald i Norup Sogn i 1850’erne. Langt de fleste var børn og unge. Først var der alle de dødfødte. Dernæst et stort antal dødsfald pga. børnesygdomme, som vi i dag vaccinerer for, strubehoste (difteritis), kighoste og stivkrampe.

Skarlagensfeber

I 1858 udbrød en frygtelig epidemi i Norup Sogn: Skarlagensfeberen! Børnene døde på stribe. Skolelærer Wildts lille datter, Georgine på to år, fik i november 1858 ondt i halsen. Det udviklede sig med feber og udslet, og den 21. november døde den lille pige. Lillebroderen Alfred blev også smittet, han døde præcis en måned senere. Der var ingen julestemning i lærerhjemmet i julen 1858, hvor to små børn var båret til graven. Midt i juni 1859 krævede feberen det sidste offer i sognet – for denne gang altså. På godt et halvt år havde skarlagensfeberen da taget 18 børns liv. I dag regner man ikke skarlagensfeber for noget, et leksikonopslag fortæller, at ”forløbet er sædvanligvis ikke alvorligt, og sygdommen er overstået i løbet af en uges tid. Udslættet kan være meget kortvarigt, det gælder især, hvis den syge hurtigt får antibiotika”.


Andre dødsårsager

En af datidens helt store dødsårssager var også tuberkulosen, som i 1850’erne i Norup Sogn krævede 16 ofre.
Kun al for sjældent noterede præsten i kirkebogen ”død af alderdom”.
Nogle ulykker vækker særlig medfølelse. I december 1853 måtte gårdmand Simon Rasmussen i Norup begrave sin 3-årige søn, Anders. Den lille dreng var druknet i gårdens mødding.
I 1855 døde mølleren i Hasmark, Niels Rasmussen, pludselig. Han havde netop været til et møde i sogneforstanderskabet – og en halv time efter faldt han død om, kun 43 år gammel.
I marts 1857 indtraf der endnu en katastrofe for møllerkonen. Som om det ikke var nok, at hun havde mistet sin mand. Nu skete det, at hendes 16-årige søn, Johan Chr. Nielsen, ved en frygtelig ulykke blev knust i møllen og var død på stedet.
Sådan kan man læse i kirkebogen om liv og død.

  • Margit Egdal

Koppevaccination i Norup Skole og betydningen af lys og luft

Hvilken lykke da vaccinationerne kom til. Koppevaccinationen startede allerede i 1810. Længe podede man med kokopper. Her med rigtige menneskekopper! Rigmor Vigild fortæller:

”I Norup Skole var der vaccination en gang årligt. Jeg husker den meget høje distriktslæge Seedorf, der kom kørende med to koner i landaueren fra Odense. De sad med hver et lille barn på skødet, som var vaccineret 8-10 dage forud, så kopperne rigtig ”blomstrede”, og nu tog lægen vaccinen direkte fra de betændte sår og indpodede de små skrigende børn. Det var både uappetitligt og smertefuldt; men det er dog ikke 50 år siden, man ikke var kommet længere”.

Dette skrev Anna Rigmor Vigild i sine optegnelser om Norup og Norup Skole, som hun fik trykt i 1940. (Bogen er på 62 sider og kan læses i Lokalhistorisk Arkiv i Otterup). Rigmor Vigild fortæller videre om betydningen af lys og luft:

”Vi har – trods fugtighed og andre ulemper ikke haft megen sygdom. Men jeg har også – på en tid, hvor det ikke var almindeligt, sørget for åbne vinduer (også om natten)… Jeg har aldrig ladet sengene stå op ad en ydervæg, selv om det gik ud over skønheden, når alt skulle væk fra de klamme vægge (ingen isolation). Ligeledes ingen gardiner frem for vinduerne og hellere trukket et nødvendigt gardin for, mens man klædte sig om, end ladet et unødvendigt – om end klart – gardin tage noget af det sunde lys. Det er jo lige så vigtigt at få ind som den friske luft. – Børnene altid hver sin seng.”

Rigmor Vigild

Artiklen blev publiceret i Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune, nr. 73. 2003.
Illustrationer efter "Husmoderen - Hjemmets Læge" af Dr. Med. Anna Fischer-Dückelmann. 1910.
Top

www.nordfynsk.dk