www.nordfynsk.dk

Mergling, brak, dræning og kornavl

Fra Anders Christensen (fhv. Gaardmand i Tommerup): Fynske Bønders Liv i forrige Aarhundredes Midte. 1908.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

www.nordfynsk.dk