Gør din Pligt, kræv din Ret

Gå aldrig på Akkord med Samvittigheden

 

Claus Hansen (1871-1945) var en af Nordfyns store personligheder. Foruden at være købmand i Ringe, var han hjemmeprokurator, som man sagde. Ikke så få skøder på egnen er udfærdiget af Claus Hansen.
Når Claus Hansen har skrevet sig ind i historien, er det dog pga. sit sociale engagement. Han var den lokale Peter Sabroe. Altid de svages beskytter. Ville en karl ikke vedkende sig sit faderskab, kunne pigen trygt gå til Claus. Han skulle nok hjælpe. Eller led den fattige uret, var det også Claus, der hjalp.
Claus' motto var: Gør din pligt, kræv din ret, og Gå aldrig på akkord med samvittigheden!