Bymændene i Roerslev - 1961

Bymændene i Roerslev samlet til kjørmesgilde i 1961 hos Erik og Marie Weber.
Siddende fra venstre ses Rasmus Egdal, Aksel Andersen, Harry Brøchner Olsen, Rasmus Madsen,
Hans Adolf Brøchner Olsen, Ludvig Poulsen, Peter Christoffersen med bystokken og Svend Aage Hansen med byhornet.
Stående ses fra venstre Johannes Knudsen, Poul Duch, Arne Petersen, Sigurdt Petersen, Hans Jochumsen,
Hans Chr. Andersen, Erik Weber, Anton Madsen og Ejnar Ulriksen.
Foto efter bogen "Frie Bønder" af Margit Egdal, 1988.
Til oversigten over gårde i Roerslev
www.nordfynsk.dk