Peter købmand i Ringe på Nordfyn

 

Cykelhandler Niels Peder Madsen solgte
i 1917 matr. 21d og 22c af Ringe til agent
Claus Hansen fra Roerslev.

Claus Hansen startede købmandsforretning
på stedet, adressen er Ringevej 19.

1933 overtog sønnen Peter Hansen
forretningen og drev den de næste 40 år. Peter Hansen købte også nabomatriklerne
22b og 21c.

Tv. købmand Claus Hansen på trappen til butikken i Ringe, som han drev 1917 til 1933.
På trappen børn af Claus Hansen.  Claus' søn, Hans Peter Hansen, kom til verden 9. sept. 1906. Han kom i købmandslære hos Niels Hansen i Roerslev. Senere kommis hos købmand Rasmussen i Baaring, hvor han blev gift med Ellen i 1933, hvorefter parret kom hjem og overtog købmandshandlen I Ringe. Med skøde på ejendommen i 1934.

 

Købmand Niels Hansen ved butikken i 
Roerslev.
Bemærk bygningen tv. Her på matr.
10a lå engang en gård, som er flyttet ud på Roerslevvej 53.

Peter Hansen blev udlært fra butikken i 1924
efter 4 års læretid i "Blandet Landhandel", som der står. Tv. Lærebrevet af 1. nov. 1924.

Hos købmand Karl Rasmussen (tv) fik Peter Hansen plads som kommis.

Herunder butikken
på Byvejen 37,
Baaring pr. Asperup.

Herunder kommis Peter Hansen i butikken i Baaring. Læredrengen er Frederik Møller. I en landhandel førte man dengang alt i isenkram og tekstiler.
På disken ses reklamer for Adamas cigaretter og Persil, der sidst i 20'erne fyldte aviserne med sjove annoncer.  Tidens største "brands".

            

 

      

Ellen Marie Kathrine Hansen f. 12.6.1911
datter af sognefogeden i Asperup. Billedet er fra 1931, da Ellen var på Fyens Stifts Husmandsskole
i sommeren 31.
Ellen blev kendt som en "dygtig og livsglad dame med et sprudlende humør" skrev avisen ved hendes 60 års fødselsdag. Ikke mindst var Ellen kendt som mangeårigt medlem af Nr. Nærå-Bederslev sogneråd.

 Ellen og Peter Hansens bryllup stod i
         Asperup Kirke 15. juni 1933.

 

Peter var ud af en søskendeflok på 11.
Her er det søstrene Olga og Marie på en
Indian Motorcykel i 1937.

Emaljeskiltet ved indgangen til købmanden
reklamerer for kunstsmør -
her AGA Margarine.

 

Ringe købmandshandel. Ringevej 19.
Tilbygningen ud mod vejen blev opført 1938.

                                        

                                          Købmand Peter Hansen 1906-1984.
                                                     Ellen Hansen 1911-1985.  

      


Fra ishuset solgtes Slots ispinde til 10 eller 15 øre stykket. Børnene Tove, Inge og Carl Christian.  Ellen ved hønsene.
 


Fastelavn 1959 og 1965
"Til fastelavn sminkede Peter Købmand alle børnene. Vi stod i hans baglokale, og efter tur fik vi sværtet øjenbryn med en korkprop, der havde været brændt, fik rødt på løber og kinder. Drengene fik også sorte øjenbryn, og de store fik et lille skæg. Vi løb fra Madsgården gennem hele Ringe og Nr. Nærå. Pengene, vi samlede ind, gik til fastelavnsfest i Nr. Nærå Forsamlingshus om aftenen, hvor vi slog katten af tønden. Drengene fra Roerslev kom også. De var lidt vilde, hvis man ikke passede på, sværtede de en i ansigtet med blå grisesværte. Forældrene have på skift ansvaret for forberedelserne."  Billederne er taget af Dagny Jensen, og datteren Margit, der har skrevet den lille erindring,  ses ca. midt i billdet tv. i en stribet trøje, og herover igen ca. i midten med hætte på.  Datteren Ulla ses tv. i billedet herover. Det var dengang fastelavnstøj var noget man fandt hjemme i kassen med udklædningstøj, sjovt tøj som gjorde sig til fastelavn.

 

 

To gamle postkort fra Ringe, begge sendt 1911. Tv. byens gadekær og th. et parti hvor Ringe Vindmølle ses i  baggrunden.  Møllen blev taget ned 1917.

Denne side er lagt på Nordfynsk.dk
26. januar 2022.

Udsigt fra Alhøjbanken
Foto Margit Egdal 7. juni 2009.

Ringe Vindmølle er til salg til nedbrydning. Annonce i Fyns Venstreblad 27. juni 1917.

 

 

www.nordfynsk.dk