www.nordfynsk.dk

Fyns Tidende 20. maj 1945

Samtale med pastor Poul Pedersen, leder af de nordfynske landstyrker.
Bemærk at avisen fejlagtigt skriver, det drejer sig om Pastor V. Gadegaard i Østrup.
Denne fratrådte dog Østrup pastorat i 1943 og rejste til Sjælland.
Poul Pedersen var præst i Østrup 1943-1956, og det var ham, der var leder af landstyrkerne.

 

www.nordfynsk.dk