Da Østrupgaard blev til Østruplund

 

Østrupgaard kendes tilbage til 1400-tallet.

Slægten Møllers æra begynder, da Elias Møller i 1790 blev forvalter på Østrupgård. Da godsejeren døde få år efter, giftede Elias Møller sig med enken og begyndte den modernisering af godsdriften, som der stadig går frasagn om. Særlig inddæmningen af Fjordmarken kom til at give føden til mange familier. Godsets hovedbygning var forfalden, hvorfor Elias Møller i 1812 lod opføre et trefløjet anlæg med bindingsværk af svære egestolper.

Den nuværende hovedbygning stammer fra 1881-82, også rejst af en Elias Møller. Den blev opført i såkaldt nederlandsk renæssancestil. Ofte hører man, at "den er lige magen til Rosenborg", men det er ikke tilfældet. Man kan højst kalde det "Rosenborgstil", men i sammenligning med Rosenborg er Østrupgård beskeden.

Jamen, ligner Østrupgård så ikke Klintholm på Møn? Jo, også her er stilen den samme, men se selv forskellen på billederne. Klintholm var opført 1873-75, men pga. svamp blev den ellers så fornemme hovedbygning revet ned i foråret 2000.

Østrupgård er et sandt slot at se til. Arkitekt Carl Lendorf er arkitekten bag herligheden. Det røde murværk med tag af kobber og skifer stråler, det ottekantede tårn tårner sig op, de svungne gavle, bånd og de
korationer i sandsten... et detaljerigt bygningsværk. Overraskende på den nordfynske slette. Imposant.   

Først i 1920'erne afhændede slægten Møller Østrupgård. - Så er det, at man mange steder kan læse, staten overtog hovedbygningen i 1928 og fra da af kaldte den Østruplund. Det kan man sågar læse i "Danske slotte og Herregårde" bd. 9, Nordvestfyn, udgivet af Hassings Forlag 1965. Det er standardværket, når det gælder historien om slotte og herregårde i Danmark. Det er her, man slår op. Det er her, mange henter information, når man skriver om Østrupgård. Således går fejlen igen og igen. Men staten overtog
ikke Østrupgård i 1928.

I
årene omkring 1930 nåede Østrupgård af have flere ejere. Ret upåagtet afløste den ene ejer den anden. Men da Hermann Gerlich i december 1933 købte Østrupgård, trak det overskrifter i alle landets aviser. På den indsatte notits fra Fyns Tidende 12.12.1933 kan man læse: "Købmand C.C. Nielsen og rentier P.C. Nielsen, Næsby, der har ejet Østrupgård Slot og Park i godt et årstid, har i disse dage solgt slottet til den tyske overingeniør Hermann Gerlich... Overtagelsen af slottet og den 12. tønder land store park finder sted om et par uger".

Hermann Gerlich var en legende, allerede mens han levede. Han var manden bag et pansergennembrydende projektil, som han videreudviklede på Otterup Geværfabrik. Familien Gerlich afhændede Østrupgård til staten i foråret 1941, og først da blev hovedbygningen kaldt Østruplund!

www.nordfynsk.dk