Postkort fra Nr. Højrup Kro

   Postkortet er fra før 1905, hvor man gik over til at skrive på bagsiden af kortet.  Kroen har bygget til, og der er jo unægtelig forskel  fra før til nu. Bemærk i øvrigt der er butik i hjørnet af kroen. Det omtalte mandagsbal har sikkert været morsomt, men ikke alle så med blide øjne på kroholderi.

   Følgende beskrivelse er fra 1843. Først omtales den skade, som Rullekroen i Søhus gør. Dernæst  kommer turen til Nr. Højrup Kro:

   "Ej mindre skade end Rullekroen forårsager den i Nørre Højrup anlagte usle krostue. Den er for rejsende på denne rute aldeles unødvendig, men bondens moralitet i dette sogn skal efter flere bosatte mænds vidnesbyrd år for år forværres som en følge af kroholdet. Dog er det ej de priviligerede kroer alene, der bidrager til at nære bondens lyst til brændevinene, thi der findes kun alt for mange af beboerne, som søger vinding ved i smug at udskænke spiritus".

   Kilde: Jacob Aall Hofman (Bang): Odense amt beskrevet 1843.

www.nordfynsk.dk