www.nordfynsk.dk

 

Lunde Sogns Medaljeforening

"Fra Lunde Sogns Medaillieforening 1901" står der på den smukke kaffekande. Kaffestellet var en gave til Lars Olsen på Lunde Vestergård - antagelig ved hans 60-års fødselsdag i 1901.

Medaljeforeningen var for "medaljemændene", dvs. veteranerne fra krigene 1848-51 og 1864. De havde alle modtaget en erindringsmedalje og kaldte sig derfor medaljemænd.

I 1877 oprettede medaljemændene i Lunde en forening. Herom kan man læse i forhandlingsprotokollen:
Den 4. marts 1877 holdt foreningen stiftelsesfest. Det foregik hos Lars Olsen. Der var æresport mellem træerne i indkørslen til Lars Olsens gård, og de unge karle afgav æressalut for de gamle krigere. Der var 74 mænd og kvinder til stede, der blev spist godt, og der var mange taler ved bordet.
I 1902 holdt man igen fest hos Lars Olsen på Lunde Vestergård. Denne gang var det medaljeforeningens 25-års jubilæum.
Året forinden var Lars fyldt 60 år. Som det var sædvane, var medaljemændene med fruer mødt op på den runde dag. Man havde gaver med. Til Lars Olsen det fornemme kaffestel. Der står desværre ikke noget om kaffestellet i den gamle protokol, selv om man faktisk lod det fremstille i flere eksemplarer. Der har været mindst et kaffestel mere i privateje i Lunde. Ellers blev mange af de medbragte gaver indført i protokollen: En lænestol så en veteran kunne hvile sine gamle ben, tobakskasse og tobakspibe, et skrivetøj mv.

Medaljemændene holdt sammen i fest og glæde - og i sorg. Ikke blot var der glade fester i Lunde Forsamlingshus, hvor lærer Jakob Krag Nielsen til lejligheden skrev sange til medaljemændene og deres fruers pris. Det blev også ført ind i protokollen, hver gang man havde fulgt et medlem til graven. Oftere og oftere måtte man ud med fanen - som man jo altid havde med til begravelserne. Det var bestemt i vedtægterne, at man mødte frem med fanen ved et medlem eller hans kones begravelse.

I 1924 blev den allersidste krigsveteran i Lunde Sogn begravet. Samme år blev fanen og protokollen afleveret til Odense Museum. Den gamle protokol kan nu ses i Landsarkivet for Fyn.

ME

www.nordfynsk.dk