Flyvesandet og Storskoven på toppen af FynI Fyns nordligste skov
Først kører man gennem Storskoven, den er efter flere orkanlignende storme åben og lys. For enden af vejen når man Flyvesandet, som med sin vidunderlige, afvekslende natur er i særklasse. Stranden er åben for alle, man skal ikke lade sig narre af stopskiltene, de gælder kun campisterne, som skal skrives ind, inden de kører ind på campingpladsen. Kør endelig videre vejen rundt langs strandkanten.
Godsejer Ingemann til Egebjerggård åbnede stranden for offentligheden i 1934. På sommerdage var stranden snart et myldrende liv, her holdt badegæsterne til. Områdets flora og fauna trak de naturinteresserede til. Blandt dem lærer S.B. Andersen fra Aasum. Her skal vi nyde området sammen med ham i en artikel, han skrev under besættelsen: I Fyns nordligste Skov. Pga. tyskernes tilstedeværelse og prøveskydninger på stranden, må området dog delvis have været lukket under krigen.
”I den sidste tid, før de alvorlige samfærdselsvanskeligheder satte ind, havde Flyvesandet ved Egebjerggård – Fyns eneste klitkyst – opnået en vis popularitet. Mange mennesker besøgte det ejendommelige sted med flyvesand, lyng og fyrrekrat. Og bliver tiderne anderledes, vil turiststrømmen vel også komme i gang igen, og Agernæs strand vil da atter komme i vinden.
Det er dog kun de færreste besøgende, der har opdaget, at der øst for Flyvesandet er en meget ejendommelig skov. Først er der en temmelig almindelig plantage af fyr og gran. Yderst mod kysten danner en bræmme af den hårdføre hvidgran et solidt værn mod vejr og vind. Så kommer den egentlige plantage af forskellige andre nåletræer, ørnebregner vokser kæmpehøje mellem de harpikssvedende stammer. Det er en hel jungle at færdes i.
Det er en grå formiddag, jeg finder herud, men ved middag bliver himlen og Kattegat pludselig blå, og varmen bliver trykkende herinde i plantagen. Jeg omsværmes af hundreder af store, nærgående fluer og søger ud i det lave mosedrag et stykke inden for kysten. Hinsides mosen er der en hejrekoloni i nogle store trækroner, ungerne er flyvefærdige og står og skræpper i rederne.
En tårnfalk står og muser på flaksende vinger, og da den jager hen over plantagen, letter et halvt hundrede småfugle fra fyrrekronerne. Med knitrende, metalliske kvidrelyde flyver flokken hen over trætoppene. Aha! Korsnæb! Altså en ny invasion af denne nordiske fugl. Sommeren 1927 havde vi en stor invasion af korsnæb fra nordøst Europa – jeg så dem i vældige skarer i vestjyske plantager. I år har jeg intet hørt fra andre egne af landet, men her står jeg altså pludselig over for en ikke helt lille flok. Jeg forfølger fuglene for at se dem på nærmere hold, men delvis forgæves, da de synes at være noget sky.
Jeg følger nu kysten længere mod øst, og pludselig er nåleskoven borte, og i stedet for befinder jeg mig mellem sære forvredne og forvoksede egestammer – en veritabel troldeskov. Hærgede og vejrbidte af de evindelige vinde fra Kattegat er træerne under væksten blevet så forkrøblede, at de har antaget de mærkeligste former. Syge og døende træer ses flere steder, og en del af troldeskoven er efterhånden helt forsvundet. Inde i læ af den mærkelige skovbræmmer står en rank og velplejet bøgeskov.
Der er en yderst rig og smuk flora såvel inde i de forskellige skovområder som i strandbredspartiet. Mellem de knoklede egestammer vokser kæmpemæssige, pragtfulde Bredbladet Klokke, og de lave skrænter ned mod Kattegat er klædt i et flor af den smukke Blodrød Storkenæb, en plante, der er blevet meget højt skattet af haveejere, som tit anbringer den i stensætninger. Op over de kønne, røde blomsterpuder rager de modne frøstande af Nikkende Kobjælde, der blomstrer i det tidlige forår. Her står også mængder af den sjældne Liden Frøstjerne, så en botaniker kan få nogle timer til at gå her!
Jeg kan ikke lade være med at kigge efter de utilnærmelige korsnæb, og heldet tilsmiler mig. I en gran i udkanten af plantagen slår et par sig ned, og jeg kan roligt betragte dem i kikkerten. Det er en pragtfuld gammel han, smukt karminrød og med mørke svingfjer, den anden er en hun i mere uanselige farver. Jeg kan tydeligt se det ejendommelige næb, hvis krumme spidser krydser hinanden. Dette næb er et fremragende stykke specialværktøj til åbning af nåletræskogler, hvis skæl behændigt vrides fra hinanden, så at fuglen kan tage frøene med tungen.
Skulle en og anden forvilde sig ud på Agernæs for at opleve de fynske klitter, så kan det altså også betale sig at ofre en halv eller hel times tid på Fyns mærkeligste skov, kun få hundrede meter øst for Flyvesandet.”
S.B. Andersen

Artiklen er digitaliseret til Nordfynsk.dk 31.1.2014 af Margit Egdal. Fotos af samme.

www.nordfynsk.dk