Kørup. Den gamle renæssancebygning ligger hvid og knejsende inde bag voldgraven. Der er et prægtigt haveanlæg foran med små søer og nyrevne havegange, hvor herskabet med gæster kunne promenere og glæde sig over haven og den friske luft. Damerne er i krinoliner og bærer parasoller til værn mod solens brunende stråler. Herrerne er stilfulde i mørkt tøj og med høje hatte.
Hovedbygningen ligner sig selv. Den gamle avlsgård th for slottet er derimod borte ligesom avlslængen i baggrunden. De nye avlsbygninger blev opført noget længere fra hovedbygningen.
Læg også mærke til høstfolkene ovre ved den gamle avlsgård. Bagved kommer en arbejdsvogn med hesteforspand.
Kørup stammer i øvrigt helt tilbage fra begyndelsen af 1400-tallet, og ejedes indtil 1781 af den tyske adelsslægt Podebusk - berygtet for sin grusomhed mod fæstebønderne. Derefter ejet af grev Moltke, som iværksatte de mange og store reformer på godset.

www.nordfynsk.dk