Harridslevgård er nævnt allerede i kong Valdemars jordebog i 1231.
Den nuværende hovedbygning stammer fra 1606, og den er en af Nordfyns
virkelige perler. Bemærk især de svungne renæssancegavle.

www.nordfynsk.dk