Godset Einsidelsborg (senere kaldet Egebjerggård) på Nordfyn
beskrevet i 1914 i grev Petersdorffs tid

Oprindelig var gårdens navn Skovgård, senere Egebjerggård. Navnet Erinsidelsborg fik gården, da ejeren, Henrik Podebusk, i 1624 giftede sig med Sidonia Maria, friherreinde von Einsidel. Først århundreder senere blev navnet igen Egebjerggård. Da Podebuskene endegyldigt havde forladt Danmark og bosat sig på deres gods på Rügen, blev Einsidelsborg i 1781 købt af grev Joakim Godske Moltke til Bregentved.
Grev Moltke påbegyndte de store inddæmninger af fjorden. Ikke mindre end 5 inddæmninger forbandt småøerne. Der blev bygget sluse og en hollandsk vindmølle til udpumpning af vandet. 600 tdr. land blev således lagt ind til marker og græsning til godset og landsbyen Agernæs.
 1795 blev godset købt af Ulrik Vilhelm von Roepstoff, der oprettede grevskabet Roepstorff for sin søstersøn, Christian Alexander von Petersdorff. Han døde dog efter tre år, hvorefter sønnen Gregers Christian Frederik Petersdorff blev grevskabets besidder. Dengang hørte der 125 fæstegårde og 135 fæastehuse til godset. - Det gamle sagn om røverbanden, der bliver fanget og dræbt, fortælles. Nu ejes Einsidelsborg (fra 1846) af den Christian Alexander Petersdorff, slutter artiklen, som er fra Fyens Stiftstidende 23. januar 1914.   

 Postkortet fra Einsidelsborg er afsendt i august 1906.

www.nordfynsk.dk