Manufakturhandel i Kappendrup på Nordfyn 1884-1902

Stationsbyen vokser op, efter Nordfynske Jernbane åbner 1882, og togene stopper ved Kappendrup Station
 

  I 1880 var der to gårde og 11 huse i Kappendrup.
  Der var 13 familier, og der boede i alt 58 mennesker i byen (Folketællingen 1880).

  I 1890 var der to gårde og 18 huse i Kappendrup.
  Der var 22 familier, og der boede i alt 75 mennesker i byen (Folketællingen 1890).

  Den nordfynske Jernbane åbnede 1882 med station og posthus i Kappendrup. Samme år begyndte de første kreaturmarkeder ved stationen. Christiansminde stod færdig og åbnede med kolonial- og grovvareforretning samtidig med banen. Kappendrup voksede.

  Allerede 1883 blev byens forsamlinghus opført, og folk samledes til oplæsningsaftener, foredrag og møder.

  1884 kom den første manufakturhandler til Kappendrup.


 

  Den ny stationsby tiltrak handlende
  og håndværkere. Kappendrup Station var
  banens midtpunkt og så godt som hele Slettens centrum.
  Der var muligheder i den nye by.
  Nye huse skød op, der blev handlet ejendomme,
  nogle gange så hurtigt, at man tænker "spekulation".


Manufakturhandler Arthur Storch 1884-1885

Arthur Storch havde manufakturforretning i Bogense.
1. sept. 1884 åbnede han filial i Kappendrup.

       

Arthur Storch averterer med et for egnen enormt udbud af varer. Han satser stort på stationsbyen. 100 ny kåber, 100 vinterfrakken osv. Der er metervarer, færdigsyet konfektion og symaskiner. Annonce 1. okt. 1884.

        

 

Arthur Storch åbnede forretning "ved stationen", men først fra han flyttede i nye lokaler i februar 1885, ved vi præcis, hvilken bygning det var: Kappendrup 44.
Kurvemager Peter Johansen havde sept. 1883 købt grunden Kappendrup 46 og opført et hus. Året efter, 29. sept. 1884, solgte han den del af sin grund, der lå nord for huset. Den blev købt af skrædder Anders Peder Nielsen, som fik tilladelse til at opføre et hus, hvor de to ejendomme, Kappendrup 44 og 46, fik fælles gavl. Skrædder Nielsens hus blev også opført med ekspresfart. 4 måneder efter købet af grunden var skrædder Nielsens hus klar til udlejning, og lige her i ejendommen Kappendrup 44, flyttede Arthur Storchs manufakturhandel ind i februar 1885.

         
Ny lokaler i Kappendrup 44. Annonce 9. februar 1885

Brand og konkurs

Der lå stadig en bunke høvlspåner på loftet i det nyopførte hus, da Storch flyttede ind med sin manufakturforretning.
I et værelse på loftet blev der indrettet skrædderværksted. Da der i april 1885 udbrød brand i huset, mente man derfor, ilden var opstået ved opvarmning af pressejerne. Ilden fængede godt i kjolestoffer og høvlspåner. Desværre havde Arthur Storch ikke nået at tegne en forsikring. Både han og skrædder Nielsen led tab.
For Arthur Storch var branden katastrofal. Den 8. oktober 1885 kunne man således læse I landets aviser, at han var gået konkurs med forretningen.

 

    Rosenberg

 

                           

Manufakturhandler Christian Frederik Gustav Rosenberg åbnede Mode-, Manufaktur- og Herreekviperingsforretning  på adressen Kappendrup 44 den 12. oktober 1887.
Øvrige annoncer er fra
april og maj 1889.

   Manufakturhandler Poul Frederik Worm 1894-1896

   

  Poul Frederik Worm havde samme navn som sin farfar, der var fuldmægtig på Sct. Thomas i Vestindien.
  Poul Worms far var proprietær på en gård i Grauballe nord for Silkeborg.

  Poul Worm selv fik næringsbrev som detallist i Kappendrup 28. november 1894. Han etablerede sig stadseligt i Kappendrup og med et imponerende udvalg af manufakturvarer.

  Imidlertid havde skrædder Anders Peder Nielsen i Kappendrup 44 også et manufakturudsalg, han agtede dog at ophøre med forretningen for at flytte til Bederslev. 25. juli 1895 afholdt han derfor auktion i Kappendrup Forsamlingshus over hele sit lager af manufakturvarer. Og så gav han kredit i 3 måneder!

  Tænkeligt har der ikke været megen handel i Poul Worms manufakturforretning. Under "Proklama" kan man 12. juni 1896 læse i aviserne, at Poul Worm er gået konkurs.
  Indbo og manufakturvarer kommer på tvangsauktion.

  Indboet er omtrent nyt, meddeles der læserne, måske nyt  da Poul Worm kom til Kappendrup. Der har ikke været meget indbo tilbage i hjemmet efter auktionen.

  I det store lager af manufakturvarer ses "svanebaj", der er blødt og let flonelstøj, "humbug" er en art slips, hvor knuden er bundet.

 

 

   

   

   

 

 

Ferd. Jørgensen

Ferdinand Andreas Jørgensen fik næringsbrev som detaillist i Kappendrup 24. september 1897. På billedet tv. præsenterer han forretningen "Kappendrup Manufakturhandel" på adressen Kappendrup 30.
Her var manufakturforretning lige til 30. november 1985.
Hos Ferd. Jørgensen kan man købe "Fine Sengefjer",
som der står på puden ved døren. I vinduerne "Klædevarer"
og "Hvide Varer".  Bygningen er på dette tidspunkt ejet af Albert Foersom, Ferd. Jørgensen har lejet sig ind.
"Firmaet Kappendrup Manufakturhandel ved Ferd. Jørgensen er ophævet 20. februar 1902" kan man læse i avisen 1902.
På billedet th. ses manufakturforretningen ved markiserne.

 

www.nordfynsk.dk