www.nordfynsk.dk


Gymnastikken i Nr.Nærå-Bederslev Sogn

 

Anna Lerberg ledede gennem mange år gymnastik. Her er året 1961, det er den 14. marts, og der er af-
slutning hos Anna Lerberg i Vellinge efter vinterens udfoldelser i gymnastiksalen på Roerslev Centralskole.

 

Stående bagest fra venstre ses:
Rosa Knudsen Engdam, Ringe
Ellen Hansen, Ringe kbm.
Kirstine Rasmussen, Nr. Nærå
Kristine Andersen (Lasse), Vellinge
Ellen Poulsen, Roerslev
Johanne Jensen, Roerslev slagtehus
Kristine Kristiansen, Bredstrup
Anna Pedersen, Roerslev
Emmy Hansen, Roerslev
Ingeborg Nielsen, Bredstrup
Frida Hansen, Roerslev

 

Siddende fra venstre ses:
Ingeborg Madsen, Roerslev
Elly Johansen, Nr. Nærå
Kirstine Christoffersen, Roerslev
Ellen Madsen, Nr. Nærå
Fru "Andels" Pedersen, Kappendrup
Anna Lerberg, Vellinge
Karen Jørgensen, Nr. Nærå
Doris Pedersen, Nr. Nærå

www.nordfynsk.dk