En sten fra Bederslev til Christiansborg


Sidst i 1950’erne blev dette billede taget på Vellingevej ved Bederslev under udgravning af en gravhøj.

Der var dukket nogle sten op, da Marius Andersen gravede grus over for Eskæret. Det viste sig, at der var en gravhøj. Museet i Odense kom og lavede søgegrøfter, efter de havde blotlagt en stor kreds af rejste sten.

I kredsen manglede der en – og kun én – sten. Det var ud mod vejen. Efter Christiansborgs brand i 1884, sendte alle sogne i landet en sten til grundsten under det ny slot, og stenen fra Bederslev Sogn blev taget netop her. Det var den ene sten, der manglede. Nu sidder den under Christiansborg.

Der blev sagt, at museet havde givet tilladelse til, at Marius kunne fjerne stenene. Det må have været i 1957. Jorden blev herefter plantet til med graner.

Rigmor Pedersen