www.nordfynsk.dk

 

Da første verdenskrig brød ud,
var Kirsten bare 10 år, og hun
skyndte sig at løbe ud i marken
for at fortælle det til forældrene.
Høstkarl fra Bederslev -
personen ukendt.

Da første verdenskrig kom til Bederslev


På gården Højvang i Bederslev var man i gang med at høste hør. Gårdejer Peder Hansen, hans kone Kirstine, deres store datter Ella, sønnen Jens og en daglejerske ved navn Mette Kirstine, var ude i den mark, der lå op til Emmelev- og Pugholmmarkerne og ruske hør. Den 10-årige datter Kirsten var sat til at passe den etårige datter Marie (Mie) hjemme i Bederslev.

Kirsten passede Marie (Mie) på den måde, at hun kørte rundt i nabolaget med sin lillesøster i en barnevogn. Pludselig så Kirsten, at der stod flere koner nede ved den gård, som senere kom til at tilhøre Frode Damholm. Hun trillede med barnevognen derned for at høre og se, hvad der dog var på færde.

Da hun kom hen til konerne hørte hun, at der var udbrudt krig. Margrethe Jeppe havde været oppe hos Jørgens og hente strømper til Marius Andersen, der tjente hos Ludvig Poulsen i Roerslev. Marius Andersen var blevet indkaldt som soldat sammen med sønnen hos Ludvig Poulsen, og skulle rejse omgående.

Kirsten blev bange, da hun forstod, at der var udbrudt krig. Hun skyndte sig at trille ud i marken til sine forældre med Marie i barnevognen. Da Kirstens forældre så hende komme trillende imod dem med barnevognen, råbte de til hende, at hun skulle blive på markvejen. Men Kirsten, der var bange for det hun havde hørt, fortsatte forpustet imod forældrene.

Da Kirsten fortalte sine forældre, at der var udbrudt krig, ville de først ikke tro hende. Men da hun fortalte, at Margrethe Jeppe havde været hos Jørgens efter strømper til Marius Andersen, og at han og Ludvig Poulsens søn var indkaldt. Ja, så troede de Kirsten. Arbejdet blev stoppet, og sammen vandrede familien og daglejersken Mette Kirstine hjemad for at høre mere om det forfærdelige, der var sket.

Fortalt af Kirsten Olsen (født Hansen) som var pigen, der hos Bederslev konerne hørte, at første verdenskrig var brudt ud, til sønnen Peder Enggaard i sommeren 2001. Kirsten Olsen var da 97 år gammel. Hun døde i sommeren 2004, en måned efter sin 100-års fødselsdag og er begravet på Otterup Kirkegaard.

===

Skrevet sommeren 2001

Peder Enggaard
   
www.nordfynsk.dk