Hvorledes man gør gamle Korsetter i Stand


Illustration fra Sommers Magasiners Sommerkatalog 1957


Naar et Korset er slidt saa meget, at det synes helt ubrugeligt, kan man i de fleste Tilfælde reparere det grundigt paa følgende nemme Maade:

Først fjerner man alle Fjedrene, der jo efter lang Tids Brug gerne er rustede, knækkede eller alt for bløde. Derpaa anskaffer man sig solide, graa Drejlsbaand og klipper dem til i Længder, der afmaales efter Korsettet; de er beregnede til at skulle dække alle de Stofstriber, under hvilke Fjedrene har været anbragte, da de gennemslidte Steder altid findes her. Ved Tilklipningen maa man passe paa, at der er rigeligt Baand til Ombukning baade foroven og forneden. Paa denne Maade forsyner man Korsettet over det hele med Baand, som man paastikker i Symaskinen med en Stikning langs hver Side af Baandet. Derpaa skyder man nye Fjedre eller Stivere ind, fornyer ogsaa Blansketterne foran, hvis det tiltrænges, og man vil nu til sin Glæde opdage, at Korsettet er lige saa godt, som da det var nyt.

Illustreret Familie-Journal 7.12.1916

www.nordfynsk.dk