Kartoflen i det nødsens år 1918

I 1918 var alle lagre tømte. Pga. verdenskrigen var der lukket for import af korn, foder til dyr, føde til mennesker.
Hungersnøden lurer lige om hjørnet, hvis ikke Danmark bliver selvforsynende.
Her kommer kartoflen ind som en afgrøde, der sikrer Danmark og danskerne.
Den lille pamflet, som er gengivet herunder, udsendes til landmændene. Staten opfordrer bønderne til at dyrke kartofler.
Staten har allerede sat sig på 750.000 tdr. kartofler, som vil blive tørret og brugt til at blande i brødet.
Men der er brug for endnu flere kartofler.
Mange, mange danske landmænd tegner i 1918 kontrakt med staten om levering af kartofler til staten.   
  

www.nordfynsk.dk