En mønt fra grevens fejde

 

 
 

En mønt der fortæller historie

En mønt fra 1535 - sådan en finder man ikke hver dag. Højst en gammel 10-øre. Mønten fra 1535 er fundet på en mark nær Kørup Slot.
I 1535 havde vi borgerkrig i landet. Dengang var Christian II slet ikke konge i Danmark. Alligevel er det ham på forsiden af mønten.
Herremanden på Kørup, Predbjørn Podebusk, var en af hovedførerne for oprøret, der afsatte Christian II. Predbjørn Podebusk var tillige en stor bondeplager. Derfor støttede bønderne på Kørup Christian II, der var en stor bondeven.
Nu kommer vi til Christopher af Oldenburg. Det er ham, der har slået den gamle mønt i håb om at få Christian II på tronen igen. Det er også ham, der gav navn til borgerkrigen, som jo kaldes "Grevens fejde".

Hvem tabte så mønten?

Fyn måtte i særlig grad føle krigens omvekslinger, da Fyn lå lige midt mellem fronterne. Fra den ene side kom Christopher af Oldenburg, fra den anden side Johan Rantzau - som i øvrigt vandt den endelige sejr for Christian III i slaget på Øksnebjerg ved Assens.
Man kan nemt forestille sig landsknægte hærge Kørup. Ligeså nemt ser man bønderne først plyndre og siden afbrænde Kørup - flygte afsted - og i farten tabe en mønt.

Grev Christopher af Oldenburg

 

Mønten

Forsiden viser Christian II siddende på tronen, han er kongekronet og har scepteret i hånden. Langs kanten af mønten står: CHRISTERNVS D G REX DACIE 1535.

Bagsiden viser et firdelt skjold med Oldenburgs og Delmenhorst våbener. Indskriften lyder: CHRISTOPHORVS COMES OLDENBVR.

   

Fra Skam Herreds tingbog ved vi, at Kørups bønder støttede Christian II.

I 1535 måtte de dog møde op på tingstedet i Uggerslev og sværge Christian III troskab. Det var bl.a. Jens Bøessen fra Kørup, Hans Massenn i Bederslev, Knut Nielssen i Uggerslev m.fl. som måtte "omvende" sig.

ME

www.nordfynsk.dk