Danmarks største inddæmning

 Da grev Moltke i 1781 inddæmmede fjorden, var det intet mindre end en bedrift. Hele 334 ha blev vundet fra havet, det var dermed den største inddæmning, man endnu havde set i Danmark. Moltke havde været i Holsten for at hente arbejdere med den fornødne ekspertise. Der blev lavet fem dæmninger mellem øerne i Nr. Nærå Strand og ind til fastlandet, der blev bygget en sluse af tilhuggede sten og med dobbelte porte, Nordfyns første pumpemølle blev rejst, kilometervis af kanaler blev gravet.


Drænrør efter drænrør blev lagt i jorden, rørene ligger ganske tæt her i fjordområdet. Nedgravet med håndkraft. Afvandingskanalerne præger egnen omkring Agernæs. I dag er mange af de oprindelige kanaler dog sløjfet.
Den gamle kystlinje er meget synlig i landskabet. Nogle steder er kystskrænterne af imponerende størrelse, andre steder er kysten fladet ud, men det er muligt at følge kysten i hele fjordens forløb.

Fotos Margit Egdal

www.nordfynsk.dk