Helt oppe på Nordfyns kyst var der engang et lille havomflydt bondebirk: Agernæs birk. Et birk har sin egen dommer, birke-dommeren, med egen retskreds og eget ting. I tingbogen kan man læse mangt og meget om lov og ret i et gammel bondesamfund. For snart 400 år siden rejste sorte skygger sig fra alle kroge, da en hekseproces rullede hen over Agernæs. Det var pinsedag 1624, at den begivenhed indtraf, som der skulle blive skrevet så meget om i tingbogen. Folk var samlet i Kørup Kirke. Pludselig blev der uro i kirken, og mændene begyndte at rejse sig. Uroen forplantede sig til kvinderækken, og unge Hans Jørgensens kone gik ud af kirken. Da så hun, at Agernæs by stod i flammer. Inden folk nåede over fjorden til Agernæs, var flere gårde totalt nedbrændte. Hele 11 gårde brændte. Alt bohave, korn og klæder, alt blev flammernes bytte.

Ridefogeden på Kørup fik travlt. Tjenestepigen Kirsten Jensdatter og hendes madmoder, Maren Niels Findsens, blev bragt til afhøring på Kørup. Ridefogeden var ikke tilfreds, førend der blev bekendt, at flere navngivne kvinder i byen havde været samlet og havde drukket af en sort kande med rødt bånd om, hvorefter de var gået rundt om Agernæs Kirke, hvor de havde pustet ind af nøglehullet og sagt: Fanden, jeg vil være din! Desuden havde Kirsten set en af konerne i Agernæs forvandle sig til en grå kat.

Herefter faldt anklagerne slag i slag over hele Agernæs. Fem kvinder blev anklaget for trolddom. Ridefogeden sov dårligt om natten og følte sig overbevist om, at troldkvinderne ødelagde hans søvn. Det endte med, at alene Kirsten og madmoderen blev dømt til ild og brand. Bålet blev rettet an, og dommen blev fuldbyrdet uden videre forhaling.

Chr. Villads Christensen har givet en udførlig beskrivelse af hekseprocessen i Agernæs i ”Fra Arkiv og Museum”, 1899. - I første halvdel af 1600-tallet var hekseprocesserne på sit højeste i Danmark. Da den allersidste heks var blevet brændt i 1693, var op imod 1000 danske hekse brændt på bålet!

ME

 

www.nordfynsk.dk