Folkene på næsset

Agernæs - en oversvømmet boplads på tørt land. Tag med på en virtuel udstilling 6300 år tilbage i tiden.

Tegningerne er udført af Anders Jæger. Fotos er taget af Margit Egdal.

www.nordfynsk.dk