Hans Schultz

Der kom en ung mand, netop fyldt 25 år, gående ud ad Slettens Landevej, det var den første april 1889. Han havde besluttet sig til at begynde sin egen virksomhed i Otterup, og var kommet for sent til Bogensetoget. Men da huslejen skulle betales inden kl. 12, tog han sin riffel på skulderen og gik de 2 mil, og nåede også at få betalt til tiden.

Hans Schults var en god skytte, og riflen havde han vundet sommeren før ved amtsskyttefesten i Assens, den blev ham overrakt af Klaus Berntsen, og en gladere modtager af en præmie fandtes ikke; da han hjembragte og roste riflen til købmanden i Gelsted, hvor min mor tjente, og købmanden sagde: "Der har du tjent en god dagløn, blev Schultz meget forarget: "som om det kan sættes i penge", sagde han...

Tilbage til forsiden