Dansk Ammunitionsfabrik A/S

 

 

Hans Schultz havde ved en skyttefest i Sverige lagt mærke til, hvor billigt de svenske skytter kunne træne ved at bruge omladede patroner, dvs. skytterne sendte hylstrene ind til omladning. Schultz mente, at de måtte de danske skytter gøre og tænkte, at der kunne bygges et værksted til omladning i haven til Jernbanegade nr. 22; men det kunne nu ikke tillades, selvom der dengang ikke var så tæt bebygget som nu. Der blev bygget en fabrik på Davidsens mark, som lå bag, ellere rettere op til jernbane-terrænet.

Dansk Ammuntionsfabrik blev herefter startet hovedsagelig med svenske aktionærer i året 1911...

Tilbage til forsiden