Smidstrup - et gammelt, nordfynsk, meget sødt sommeræble

 


Smidstrup, Hårslev 1999

Glamsbjerg 28.8.2016

Glamsbjerg 28.8.2016

Smidstrup, Hårslev 1999


Fyns, måske Danmarks, største æbletræ, modertræet til Smidstrupæblet, stod på adressen Smidstrupvej 17, Bogense.

Smidstrupæblet

"Dette smukke Æble har jeg modtaget fra Gartner Åge Hansen i Åvang, Hårslev Sogn pr. Gamby St. i Fyn. Han meddeler, at der står et Træ af Sorten i Hårslevgårds Have, men det er podet og stammer fra en gammel Have i Smidstrup tæt sydøst for Bogense. Her står 3 Træer, hvoraf de to er 60-70 År gamle, medens det tredje, som formenes at være Modertræet, er et mægtigt stort Træ, som måler 2 Meter i Omkreds i 40 Centimeters Højde og sikkert er over 100 År gammelt. Sorten er nu almindelig i yngre Træer i Smidstrupegnen" - skrev Claus Matthiesen i Dansk Frugt, bd. 3 fra 1924.

Da undertegnede i 1999 så på gamle nordfynske æbler, blev gartneriet Åvang naturligvis besøgt. Der stod stadig nogle store, gamle Smidstruptræer. Jeg fik en pose æbler med hjem. De blev fotograferet og ses i henholdsvis øverste højre og venstre hjørne.

Æblekødet er hvidt, ret fast, lidt krydret. Først og sidst har æblet en vidunderlig sødme. Kan man ikke lide at få tænderne i syrebad, er det også et dejligt æble.
Claus Matthiesen skrev: "Kød: hvidt, saftigt, omtrent Sødæble men krydret og godt. — Er modent sammen med Klaræble (Transparente blanche) men længere holdbart. — Værd: som Sødæble meget godt, smuk Salgsfrugt, et af de bedste Sødæbler, jeg har truffet. Træet er meget sundt, Svampeangreb kendes ikke. Værdifuld tidlig Sommerfrugt".
Man kan kun stemme i med den gamle Matthiesen: "et af de bedste sødæbler jeg har truffet!

Smidstrupæblet er med sin "tryne" omkring bægeret så karakteristisk, at æblet er nemt at genkende.
Det er desuden karakteristisk, at skærer man et æble over, bliver det meget hurtigt brunt. Og spiser man æblet, bruner det næsten, inden man er færdig. Syreindholdet i æblet er dog ringe, det bruner pga. det store sukkerindhold.

På gartneriet Åvang stod hele rækker af Smidstruptræer. Efter krigen var der stadig stor efterspørgsel på Smidstrup. Særlig jyderne opkøbte i stor stil Smidstrupæblerne. Sukker var rationeret i årene efter besættelsen, men til det meget søde Smidstrupæble skulle man næsten ikke bruge sukker. Et populært æble!

Smidstruptræerne på Åvang er ryddet.
Nærværende billeder er fra 2016 fra et træ i Glamsbjerg. Det er i øvrigt købt på Assens Planteskole, som er specialister i gamle sorter.
Der er to Smidstruptræer på Fyn: Glamsbjergtræet og så et i Humlemagasinet i Harndrup! Mon den gamle sort findes flere steder?

Margit Egdal

Smidstruptræ i Glamsbjerg.
Mange æbler på træet,
men de falder desværre let af,
inden de er modne.


 


Umodne smidstrupper - blæst ned.

Et kantet æble.

Smidstrupæblet i Humlemagasinet, Harndrup, 2. sept. 2014

www.nordfynsk.dk